AKTUALNE TEMATY

ARiMR wypłaciła 10 milionów złotych kołom gospodyń wiejskich

Fot. Koło Gospodyń Wiejskich w Wąglikowicach. Autor: ZSKiT Gmina Kościerzyna. Licencja CC BY-SA 4.0.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – Maria Fajgier poinformowała, że całkowita wartość wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich (KGW), złożonych do Biur Powiatowych ARiMR od początku tegorocznego naboru wyniosła ponad 20 milionów złotych. Do tej pory Agencja wypłaciła kołom gospodyń wiejskich ponad 10 milionów złotych.
Całkowita kwota dotacji dla kół gospodyń wiejskich przewidziana przez ARiMR na rok 2019 wynosi 40 milionów złotych, a więc w tym roku do wyczerpania przez KGW pozostały jeszcze fundusze w wysokości ok. 20 milionów zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 7 maja do 31 października lub wcześniejszego wyczerpania środków.
Wnioski o dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych mogą składać koła, które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim roku.
Należy podkreślić, że oprócz KGW działających na terenach wiejskich o dotacje mogą ubiegać się również koła prowadzące działalność na wybranych terenach miejskich – w miastach do 5.000 mieszkańców, a w przypadku miast o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Szczegółowy opis „Dotacji dla kół gospodyń wiejskich” na naszej stronie internetowej znajduje się tutaj.
Informacje na temat zasad i warunków udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich znajdują się na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), arimr.gov.pl.
Fot. Koło Gospodyń Wiejskich w Wąglikowicach. Autor: ZSKiT Gmina Kościerzyna. Licencja CC BY-SA 4.0.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}