AKTUALNE TEMATY

Innowatorzy z większą szansą na granty. NCBR ogłosi nowe konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach programu Inteligentny Rozwój. To dodatkowa możliwość dla firm i konsorcjów naukowo-przemysłowych, które w 2019 roku chcą starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. W tym roku NCBR na wszystkie konkursy w ramach POIR przeznaczy aż 3,93 mld zł.
– Zwiększamy możliwości wsparcia projektów B+R ze środków programu Inteligentny Rozwój oraz upraszczamy kryteria wyboru. Wprowadzamy rozwiązania, które ułatwią wnioskodawcom uzyskanie wsparcia oraz realizację innowacyjnych projektów. Zakresy tematyczne tych konkursów powstały dzięki zaangażowaniu osób współpracujących w ramach grup roboczych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz pracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Te konkursy to dobry przykład współpracy administracji z przedsiębiorcami, jak również wykorzystania potencjału i efektu synergii instytucji realizujących Program Inteligentny Rozwójmówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.
Nowa odsłona „Szybkiej Ścieżki”
W ramach flagowego programu NCBR „Szybka Ścieżka” w 2019 roku przeprowadzonych zostanie 6 konkursów. Poza ogłoszonymi do tej pory naborami wiadomo, że przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln zł), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł). Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca br. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada br.
– NCBR zdecydowało się na uruchomienie konkursów tematycznych w obszarach, które będą napędzać rozwój polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rodzime firmy, w tym nasi beneficjenci z branży kosmicznej, mają coraz większy udział w badaniach kosmosu, a dzięki opracowywanym przez nich technologiom wartość całego sektora w Polsce będzie rosła. Podobnie na znaczeniu zyskują nowoczesne tworzywa sztuczne, które z jednej strony mają zapewniać najbardziej efektywne rozwiązania, a z drugiej być dostosowane do zasad zrównoważonego rozwoju. Te działania to kontynuacja naszych zobowiązań dotyczących zacieśniania współpracy na linii biznes-nauka oraz wspierania rozwoju produktów i usług odpowiadających na wyzwania przyszłościmówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, który prowadzi projekty z obszaru technologii kosmicznych, jest Creotech Instruments. Firma otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości prawie 20 mln zł.
– Creotech Instruments korzystał z programów NCBR zarówno w obszarze rozwoju elektroniki naziemnej, m.in. systemów subnanosekundowej synchronizacji czasu, aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej do przetwarzania danych kwantowych jak i największego projektu w sektorze kosmicznym finansowanego przez Centrum – platformy mikrosatelitarnej ‘HyperSat”, realizowanej w ramach projektu RENESANS. Dotacje Centrum pomogły rozwinąć się naszej firmie i nawiązać walkę konkurencyjną na rynku światowym w tych obszarach. Zamierzamy też skorzystać z Szybkiej Ścieżki „Technologie Kosmiczne” – planujemy złożyć z naszymi partnerami poważny pakiet projektów, który pozwoli wykorzystać potencjał polskiego sektora kosmicznego i pomoże osiągnąć cele przyjętej w 2017 roku Polskiej Strategii Kosmicznejmówi Jacek Kosiec, prezes Creotech Instruments.
O dofinansowanie we wszystkich konkursach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. W 2018 roku w 5 konkursach „Szybkiej ścieżki” złożonych zostało 1238 wniosków spośród których podpisane zostały 303 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1,8 mld zł. W 2019 roku NCBR przeznaczy na realizację całej „Szybkiej Ścieżki” o 480 mln zł więcej niż początkowo zakładano: łączny budżet wszystkich sześciu konkursów wyniesie więc aż 2,73 mld zł.
Dodatkowe wsparcie dla sektora gamingowego
NCBR ogłosi również kolejny konkurs dla innej prężnie rozwijającej się branży – w ramach IV edycji GameINN na dofinansowanie sektora gamingowego przeznaczonych zostanie 100 mln zł. Konkurs będzie ogłoszony i uruchomiony w IV kwartale tego roku, a jego celem jest wsparcie projektów B+R w zakresie m.in. projektowania i wzornictwa gier wideo czy zastosowania sztucznej inteligencji.
28 czerwca zakończył się nabór wniosków w III konkursie GameINN. Złożono w nim 81 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia wynoszącą 296 mln zł.
W ramach poprzednich dwóch edycji konkursu GameINN NCBR przyznało łącznie 193 mln zł dofinansowania, m.in. na projekty takie jak Profesor Why™, wirtualne laboratorium chemiczne dla uczniów czy Echo-Vis, innowacyjne narzędzie umożliwiające rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku.
Zwiększenie potencjału B+R polskich regionów
NCBR uruchomi również dwa nowe konkursy w ramach tzw. Wspólnych Przedsięwzięć z samorządami. Konkurs z województwem śląskim (budżet 43 mln zł) zostanie ogłoszony 30 sierpnia, natomiast z województwem lubelskim (budżet 17 mln zł) – 16 października. Nabór wniosków rozpocznie się odpowiednio 30 września i 15 listopada.
Samorządy są ważnymi partnerami dla NCBR. Wspólnie diagnozujemy obszary naukowo-badawcze, których rozwój w danym regionie może przynieść najwięcej korzyści. Dzięki temu rozwiązania wypracowywane w ramach Wspólnych Przedsięwzięć mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie nie tylko w województwach, ale i w skali całej Polski, a także poza granicami kraju – dodaje dyrektor Kamieniecki.
W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z województwem śląskim dofinansowane zostaną rozwiązania, zmierzające do eliminacji smogu i jego niekorzystnych skutków dla zdrowia mieszkańców Śląska, natomiast współpraca z województwem lubelskim na ma celu wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026.
Również w IV kwartale 2019 roku zostanie ogłoszony VI konkurs „Projekty aplikacyjne” (uruchomienie konkursu nastąpi w I kwartale 2020 roku). Na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe NCBR przeznaczy 150 mln zł. Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.
Pełny harmonogram konkursów NCBR w ramach POIR jest dostępny na stronie NCBR.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), www.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}