BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Bezpiecznie z DHL

Obraz Manfred Richter z Pixabay
50.000 zł.
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Program finansuje projekty działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie oraz spółki prawa handlowego działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 50.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 01.01 – 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Szkoły i uczelnie.
3. Spółki prawa handlowego działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
Cel: promowanie projektów, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.
Przez ruch drogowy rozumie się ruch pieszy, rowerowy, samochodowy oraz każdy inny, który odbywa się na drodze, chodniku, poboczu, przejściu dla pieszych.
Najwyżej ocenione będą projekty, które:
– są innowacyjne i kreatywne,
– zakładają wykorzystanie nowych technologii, np.: aplikacje, interaktywne szkolenia, szkolenia VR, symulatory jazdy,
– stosują nieszablonowe rozwiązania.
Z wniosków, które spełniają wymogi formalne, Komisja konkursowa wybierze 10, które zostaną poddane głosowaniu pracowników Organizatora.
Głosowanie odbędzie się za pomocą ankiety internetowej. Z jednego adresu IP może zostać oddany i wysłany tylko jeden głos.
Pięciu Wnioskodawców, których Wnioski grantowe zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, zostanie poproszonych o zaprezentowanie swoich projektów przed Kapitułą konkursową w wyznaczonym dniu w siedzibie Organizatora.
W ramach naboru zostanie wybrany jeden projekt. Kapituła konkursowa może wybrać więcej niż 1 projekt, jeśli łączna  wartości wybranych projektów będzie równa lub niższa niż 50.000 zł.
Termin składania wniosków:
26 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.dhlparcel.pl/pl/toolbar/campaigns/konkurs-grantowy.html
Kontakt:  
konkurs.grantowy@dhl.com
T: 881 920 456
pn – pt. w godz. 9.00-17.00

Ważne BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Wysokość wsparcia 100%, 50.000 zł.
Budżet programu 50.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}