DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: nawodnienia w gospodarstwie

Obraz WikimediaImages z Pixabay
400.000.000 zł.
NAWODNIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Budżet programu: 400.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100.000 złotych, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).
Minimalne koszty inwestycji = 15.000 zł.
Wkład własny: do 50% (40% w przypadku młodego rolnika).
Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące od dnia podpisania z ARiMR umowy o dofinansowaniu.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1ha do 300 ha.
Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Limity dotacji na nawadnianie gospodarstw rolnych nie łączą się z limitami z innych obszarów „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli z obszarów A, B, C i D, a więc z pomocy na nawadnianie mogą korzystać rolnicy, którzy już otrzymali dotacje na zakup maszyn rolniczych czy na rozwój produkcji mleka, bydła mięsnego lub prosiąt.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Operacje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające.
2. Operacje powiększające obszar nawadniania.
3. Operacje jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku ulepszenia istniejących instalacji nawadniających celem jest doprowadzenie do oszczędności wody na poziomie min. 10% (każda z inwestycji tego rodzaju będzie musiała mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody).
Przykładowe koszty kwalifikowane:
– nakłady poniesione na wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania (studnie, zbiorniki);
– zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru wody, pomiaru zużycia wody,
– zakup urządzeń do magazynowania, uzdatniania i odzyskiwania wody;
– zakup urządzeń lub nowych instalacji do rozprowadzania wody;
– nabycie oraz montaż nowych systemów nawadniających.
Preferowane są wnioski spełniające następujące kryteria:
– położenie gospodarstwa na terenie gminy zagrożonej suszą rolniczą;
– potencjalne oszczędności wody dla operacji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające;
– realizacja programu rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Nie ma konieczności wykazywania wzrostu wartości dodanej (GVA). Dla tego rodzaju pomocy nie będą stosowane także wymagania co do dolnej i górnej granicy wielkości ekonomicznej.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR oraz za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.
Termin składania wniosków:
22 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zloz-wniosek-o-dotacje-na-inwestycje-w-nawadnianie-gospodarstw-nabory-beda-oglaszane-cyklicz.html
Kontakt:  
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

Ważne NAWODNIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Wysokość wsparcia do 100.000 złotych, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).
Budżet programu 400.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}