ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Mój Prąd

Obraz Hans Braxmeier z Pixabay
1.000.000.000 zł.
FOTOWOLTAIKA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program jest skierowany do gospodarstw domowych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 1.000.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł, do 50% (dotacja dla jednej instalacji).
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: Inwestycja nie może zostać zakończona przed ogłoszeniem konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje w domowe instalacje fotowoltaiczne (od 2 do 10 kWp) w gospodarstwach domowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program jest skierowany do gospodarstw domowych, w szczególności tych najsłabiej zurbanizowanych.
Cel: powstanie 200.000 instalacji fotowoltaicznych.
Proces przyznawania dofinansowania będzie prowadzony w ramach „szybkiej ścieżki” obejmującej:
– złożenie wniosku,
– podpisanie umowy,
– wniosek o płatność.
Termin składania wniosków:
do 20 grudnia 2019 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Kolejny nabór jest zaplanowany od 21.12.2019.
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
Kontakt:  
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

Ważne FOTOWOLTAIKA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Wysokość wsparcia maks. 5.000 zł, do 50% (dotacja dla jednej instalacji).
Budżet programu 1.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}