BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkt w obiegu

Obraz Gerd Altmann z Pixabay
GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Do konkursu zgłaszać można produkty lub projekty, które wpisują się w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. W konkursie mogą wziąć udział producenci, projektanci, dystrybutorzy, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Producenci, projektanci, dystrybutorzy, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Do konkursu zgłaszać można produkty lub projekty, które wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie.
Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne włączenie do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska.
Realizacja konkursu została powierzona Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu.
Cel: promowanie i upowszechnianie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w szczególności osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu.
Produkt rozumiany jest jako pojedynczy wyrób bądź jeden zestaw elementów stanowiących nierozerwalną całość funkcjonalną lub zdobniczą.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap to przegląd nadesłanych materiałów na temat zgłoszonych produktów i przedstawienie nominacji, uprawniających do udziału w II etapie Konkursu, w tym w wystawie PRODUKT W OBIEGU, odbywającej się w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019 r.
II etap: spośród produktów prezentowanych na wystawie wybiera się maks. trzy produkty – Laureatów Konkursu.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, które podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019 r. wręczy Minister Środowiska.
Termin składania wniosków:
4 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/srodowisko/produkt-w-obiegu
Kontakt:  
polecosystem@grupamtp.pl

 


Ważne GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}