BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Manewry strażackie

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay
KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA OSP
Konkurs jest przeznaczony dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z całego kraju a jego celem jest zwiększenie umiejętności druhów z jednostek OSP, poprawienie ich zdolności działania w sytuacjach kryzysowych, integracja strażaków z jednostek ochotniczych z całej Polski oraz ich aktywizacja. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednego wspólnego zdjęcia czwórki strażackiej w pełnym umundurowaniu wraz z prezentacją sprzętu ratowniczego, którym dysponuje jednostka.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.
Cel: zwiększenie umiejętności druhów z jednostek OSP, poprawienie ich zdolności działania w sytuacjach kryzysowych, integracja strażaków z jednostek ochotniczych z całej Polski oraz ich aktywizacja.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednego wspólnego zdjęcia czwórki strażackiej w pełnym umundurowaniu wraz z prezentacją sprzętu ratowniczego, którym dysponuje jednostka. Ponadto w zgłoszeniu musi pojawić się krótka argumentacja, dlaczego akurat to zdjęcie powinno być nagrodzone w Konkursie.
Każdy z druhów wchodzących w skład fotografowanej czwórki musi mieć ukończone podstawowe szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Jedna jednostka OSP może przesłać jedną pracę konkursową.
Parametry techniczne zdjęcia:
a) pozycja pozioma,
b) zdjęcie zrobione telefonem lub aparatem fotograficznym o matrycy minimum 6 Mpix,
c) zdjęcie zrobione bez filtrów,
d) format: .JPG,
e) opis pliku: „Konkurs_pełna nazwa jednostki”.
Kryteria argumentacji dotyczącej wyboru konkretnej jednostki:
a) maksymalna liczba znaków: 1000 wraz ze spacjami,
b) format pliku: .doc wraz z nazwą pliku „Konkurs_pełna nazwa jednostki”,
c) treść musi odpowiadać na pytanie: dlaczego nasza czwórka powinna zostać wybrana?,
d) tematyka: zgłoszenie musi nawiązywać do jednostki OSP, reprezentowanej przez Uczestników.
W konkursie przewidziano 4 równorzędne nagrody polegające na sfinansowaniu udziału zwycięzców w X Maltańskich Strażackich Manewrach Ratowniczych (20-22.09.2019 r., Tresna w województwie śląskim).
Podczas manewrów strażacy będą uczestniczyć w konkurencjach imitujących prawdziwe sytuacje kryzysowe.
W ramach nagrody są finansowane:
– uczestnictwo w wydarzeniu,
– zakwaterowanie i wyżywienie,
– ubezpieczenie,
– inne koszty niezbędne do wzięcia udziału.
Termin składania wniosków:
13 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o konkursie na stronie organizatorów
Kontakt:  
adam.kobryn@orlen.pl

Ważne KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA OSP
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}