KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Wspólnie dla dziedzictwa

700.000 zł.
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 700.000 zł.
Wysokość wsparcia: 5.000 – 80.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: od dnia ogłoszenia naboru do 31.10.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami:
1. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
2. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości.
3. Działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
Projekty muszą spełniać następujące warunki organizacyjne:
1. W ich realizacji wymagany jest udział co najmniej 3 wolontariuszy.
2. Niedopuszczalne jest, aby na podstawie uczestnictwa w projekcie zaliczać w jakimkolwiek zakresie praktyki studenckie,
3. Wolontariuszy nie wolno obciążać żadnymi kosztami realizacji projektu.
4. W zakresie i kosztach projektu nie mogą być ujęte prace związane z przygotowaniem publikacji i nagrań audio/video, jeżeli wydanie publikacji (tradycyjnej lub elektronicznej) czy opublikowanie nagrania nie będzie jednym z jego efektów.
W ramach programu wspierane są zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Cel: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Cele strategiczne:
a) wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
b) wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.
Organizatorzy zalecają takie skonstruowanie projektu, aby umożliwiał on przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań w sposób zgodny z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności poprzez wykonywanie działań niezbędnych do realizacji Projektu w trybie pracy zdalnej oraz z uwzględnieniem tego, że:
– wszelkie prace terenowe, jeżeli projekt będzie takie zakładał, odbędą się do 15.09.2020,
– efekty działań będą dostępne za pośrednictwem internetu.
Termin składania wniosków:
9 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/EDYCJA%202020/
Kontakt:  
Katarzyna Asińska-Paluch
T: (22) 826 02 39 wew. 112
kasinska@nid.pl

Ważne OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wysokość wsparcia 5.000 – 80.000 zł, 100%.
Budżet programu 700.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}