12,8 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Wspólnie dla dziedzictwa

Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
2.300.000 zł.
Wysokość wsparcia:
5.000 – 80.000 zł, 100%.
Wkład własny:
0%.
Wnioskodawca może zadeklarować wkład własny (finansowy).
Czas trwania projektu:
od dnia ogłoszenia naboru do 31.10.2022.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty adresowane do społeczności lokalnych, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami:
1. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
2. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości.
3. Działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
4. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
5. Prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.
Projekty muszą spełniać następujące warunki organizacyjne:
1. W ich realizacji wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy.
2. Niedopuszczalne jest, aby na podstawie uczestnictwa w projekcie zaliczać w jakimkolwiek zakresie praktyki studenckie.
3. Wolontariuszy nie wolno obciążać żadnymi kosztami realizacji projektu.
4. W zakresie i kosztach projektu nie mogą być ujęte prace związane z przygotowaniem publikacji i nagrań audio/video, jeżeli wydanie publikacji (tradycyjnej lub elektronicznej) czy opublikowanie nagrania nie będzie jednym z jego efektów.
W ramach programu wspierane są zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.
Opis:
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Cel: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Cele strategiczne:
a) wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
b) wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.
Organizatorzy zalecają takie skonstruowanie projektu, aby umożliwiał on przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań w sposób zgodny z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
Termin składania wniosków: 
13 maja 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Renata Olech
T: (22) 826 02 39 wew. 112
T: 506 364 492
email:

Temat: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wysokość wsparcia: 5.000 – 80.000 zł, 100%.
Budżet programu: 2.300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze