16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Wspólnie dla dziedzictwa

Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.220.000 zł.
Wysokość wsparcia:
5.000 – 80.000 zł, 100%.
Wkład własny:
0%. Wnioskodawca może zadeklarować wkład własny (finansowy).
Czas trwania projektu:
1. Okres realizacji projektów: od dnia ogłoszenia naboru do 31 października 2024.
2. Okres kwalifikowalności wydatków: od dnia publikacji wyników naboru wniosków do 31 października 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadania adresowane przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujące strategiczne cele programu poprzez niżej wymienione działania:
1. Prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu.
2. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
3. Działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości.
4. Działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
5. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
W ramach programu wspierane są zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.
Informacje dodatkowe:
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).
Cel: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.
Cele strategiczne:
1. Wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami.
2. Wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.
Termin składania wniosków: 
27 maja 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NID
Kontakt:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Renata Olech
T: (22) 826 02 39 wew. 112
T: 506 364 492
email:

Temat: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wysokość wsparcia: 5.000 – 80.000 zł, 100%.
Budżet naboru wniosków: 1.220.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze