AKTUALNE TEMATY

Wspierać ekonomię społeczną

To sfera, w której działalność komercyjna służy przede wszystkim realizacji celów społecznych. Chodzi tu głównie o zatrudnianie i reintegrację osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym. Pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej – dzięki temu więcej osób otrzymuje pomoc.
Podmioty ekonomii społecznej to przede wszystkim przedsiębiorstwa społeczne (w tym np. spółdzielnie socjalne), które zatrudniają co najmniej połowę osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, bezrobotnych, lub 30 proc. osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pożyczki na start i rozwój
Projekt „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (od 30 kwietnia 2016 r. do końca roku 2023) ma na celu wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej. W jaki sposób? Udzielając pożyczek na start i rozwój.
Pożyczka na Start – maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. PLN; PES może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki, o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, czyli jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca lub miejsc pracy.
Pożyczka na Rozwój – maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. PLN; PES może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania przekroczy 1 mln zł, a pożyczki zaciągane przez ten sam PES są przeznaczone na sfinansowanie odrębnych wydatków czy przedsięwzięć.
Łączna kwota środków PO WER na realizację założeń projektowych wynosi 158 900 000 zł, z czego:
– 154 500 000,00 zł przeznaczone zostanie na instrument pożyczkowy, którego celem jest zapewnienie finansowania zewnętrznego dla PES, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej;
– 4 400 000,00 zł przeznaczone zostanie na instrument reporęczeniowy, którego celem jest zwiększenie dostępności zewnętrznych źródeł finansowania dla PES za pośrednictwem systemu funduszy poręczeniowych.
W podmiotach ekonomii społecznej zostało utworzonych 550 miejsc pracy oraz udzielono 623 pożyczki na łączną kwotę 68 049 264,99  zł (wg stanu na koniec czerwca br.)
Dobre przykłady ekonomii społecznej
To laureaci konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w 2018 i 2019 r. wybrani w kategorii „Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.
– Dzięki pożyczce udało nam się kupić budynek wraz z terenem o powierzchni 0,5 ha, w którym schronienie znajdzie ok. 150 osób defaworyzowanych – osoby bezdomne, byli więźniowie, osoby, które  ukończyły pobyt w ośrodkach odwykowych. Docelowo na terenie powstanie dodatkowo 8 domków wolnostojących przeznaczonych dla kobiet z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zatrudniono 17 osób – wszystkie zagrożone wykluczeniem społecznym – mówi Jarosław Pilecki, Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE.
Jak wskazuje Joanna Długosz, Prezes Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, pożyczka sfinansowała wyposażenie Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych (AZPO), co pozwoliło na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć dla uczniów oraz wsparcie dzieci niepełnosprawnych, z deficytami i zagrożonych wykluczeniem. – Poszerzyliśmy też ofertę o szkolnictwo na poziomie średnim oraz produkcję posiłków na potrzeby własne i placówek zewnętrznych. Zatrudniliśmy 25 osób, w tym 3 osoby zagrożone wykluczeniem – zaznacza Joanna Długosz. I dodaje: 22 osoby w ramach projektu podniosły kompetencje zawodowe.
– Pożyczka umożliwiła rozpoczęcie działalności gospodarczej, która po kilku miesiącach spektakularnego rozwoju daje przepływ około 1 tys. gości miesięcznie. Rozwijamy usługi dodatkowe typu eventy dla biznesu, koncerty i zajęcia integracyjno-edukacyjne dla grup szkolnych (wszystko w ciemności). Przychody z działalności gospodarczej powoli wzrastają i niebawem pozwolą na zasadniczy rozwój działalności charytatywnej i społecznej Fundacji. Zatrudniamy obecnie 15 osób z niepełnosprawnościami głównie w stopniu znacznym oraz 4 osoby pełnosprawne – podkreśla Anna Bocheńska, Prezes Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”.
Wacław Szramowski, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” wskazuje, że otrzymana pożyczka w całości przeznaczona została na dokończenie przebudowy budynku, w którym działa Spółdzielnia, i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na częściowe doposażenia tej części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.– Tu, w ośrodku, realizowane jest kompleksowe wsparcie społeczne i ekonomiczne sprzyjające pełnemu usamodzielnieniu osób dysfunkcyjnych, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Budynek będzie dalej rozbudowywany o salę do terapii ruchowej (parter) oraz pomieszczenie do zajęć sportowo-rekreacyjnych w części piwnicznej (łącznie ok. 450 m. kw.) – zapowiada Wacław Szramowski.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Fot. Licencja CC BY 3.0 PL.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}