WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Dyplomacja publiczna

5.000.000 zł.
DOTACJE NA PROMOCJĘ POLSKI ZA GRANICĄ
Program przewiduje współfinansowanie projektów mających na celu wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kościelne, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz związki i stowarzyszenia JST.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – 50.000 zł – 150.000 zł (komponenty I, II oraz IV);
– 30.000 zł – 150.000 zł (komponent III).
Maks.: 90%.
Wkład własny: 10%.
Czas trwania projektu: – komponenty I oraz III: 01.04-30.11,
– komponent II oraz IV: 01.04-31.12 roku, w którym zakończono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Szkoły wyższe.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
4. Instytucje kościelne.
5. Kluby sportowe.
6. Spółdzielnie socjalne.
7. Związki i stowarzyszenia JST.
Publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o dotacje tylko w ramach komponentu II i III.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty realizowane w ramach 4 komponentów:
Komponent I – „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”.
Komponent II – „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej”.
Komponent III – „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”.
Komponent IV – „Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE”.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Każdy oferent może złożyć maks. 1 ofertę w każdym z komponentów.
Projekt powinien być adresowany do zagranicznych odbiorców, a zwłaszcza do środowisk opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów, w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu projektu.
Wkład własny mogą stanowić:
– środki finansowe własne;
– środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego;
– środki finansowe z innych niż MSZ źródeł publicznych;
– środki finansowe ze źródeł niepublicznych;
– wkład osobowy oraz rzeczowy.
Wynagrodzenie koordynatora nie może przekroczyć 15.000 zł ze środków dotacji.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-spraw-zagranicznych-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-dyplomacja-publiczna-2020
Kontakt:  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo
dotacjengo@msz.gov.pl

 


Ważne DOTACJE NA PROMOCJĘ POLSKI ZA GRANICĄ
Wysokość wsparcia - 50.000 zł - 150.000 zł (komponenty I, II oraz IV); - 30.000 zł - 150.000 zł (komponent III). Maks.: 90%.
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}