INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

Publiczny internet dla każdego

Obraz Goumbik z Pixabay
120.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE PUBLICZNYCH SIECI WI-FI
Program oferuje dofinansowanie instalacji całkowicie nowych publicznych sieci Wi-Fi lub modernizacji/rozszerzenia zasięgu istniejących publicznych sieci Wi-Fi. Wnioski o dotacje mogą składać gminy wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 120.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 64.368 zł (kwota ryczałtowa),
– 85% (regiony słabiej rozwinięte);
– 80% (Mazowsze).
Wkład własny: – od 15% (regiony słabiej rozwinięte);
– od 20% (Mazowsze).
Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Instalacja całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi.
2. Modernizacja istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
3. Rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór jest przeprowadzany w ramach POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Miejsca publiczne są rozumiane jako zewnętrzne lub wewnętrzne przestrzenie publiczne takie jak urzędy, gminne ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, placówki opieki zdrowotnej, muzea, parki, place, skwery, dworce, lub inne zdefiniowane przez wnioskodawcę.
Wnioskodawca może złożyć w konkursie jeden wniosek.
Wypłata dofinansowania w formie kwoty ryczałtowej następuje w przypadku, gdy osiągnięty zostanie wskaźnik produktu określony przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego 
https://cppc.gov.pl/publiczny-internet-dla-kazdego
Kontakt:  
popc1.1_pytania.WiFi@cppc.gov.pl

Ważne DOFINANSOWANIE PUBLICZNYCH SIECI WI-FI
Wysokość wsparcia maks. 64.368 zł (kwota ryczałtowa), - 85% (regiony słabiej rozwinięte); - 80% (Mazowsze). - od 15% (regiony słabiej rozwinięte); - od 20% (Mazowsze).
Budżet programu 120.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}