INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

Publiczny internet dla każdego

Obraz Goumbik z Pixabay
120.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE PUBLICZNYCH SIECI WI-FI
Program oferuje dofinansowanie instalacji całkowicie nowych publicznych sieci Wi-Fi lub modernizacji/rozszerzenia zasięgu istniejących publicznych sieci Wi-Fi. Wnioski o dotacje mogą składać gminy wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wsparcie jest przewidziane przede wszystkim dla gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich.

 

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 120.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 64.368 zł (kwota ryczałtowa),
– 85% (regiony słabiej rozwinięte);
– 80% (Mazowsze).
Wkład własny: – od 15% (regiony słabiej rozwinięte);
– od 20% (Mazowsze).
Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Instalacja całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi.
2. Modernizacja istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
3. Rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
Program zakłada wsparcie przede wszystkim gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór jest przeprowadzany w ramach POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Cel: zapewnienie mieszkańcom polskich gmin dostępu do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej.
Miejsca publiczne są rozumiane jako zewnętrzne lub wewnętrzne przestrzenie publiczne takie jak urzędy, gminne ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, placówki opieki zdrowotnej, muzea, parki, place, skwery, dworce, lub inne zdefiniowane przez wnioskodawcę.
Każda gmina, która otrzyma dofinansowanie w ramach naboru zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.
Jeden wnioskodawca może złożyć w konkursie jeden wniosek.
Wypłata dofinansowania w formie kwoty ryczałtowej następuje w przypadku, gdy osiągnięty zostanie wskaźnik produktu określony przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://cppc.gov.pl/publiczny-internet-dla-kazdego
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/hotspot
Kontakt:  
popc1.1_pytania.WiFi@cppc.gov.pl

Ważne DOFINANSOWANIE PUBLICZNYCH SIECI WI-FI
Wysokość wsparcia maks. 64.368 zł (kwota ryczałtowa), - 85% (regiony słabiej rozwinięte); - 80% (Mazowsze). - od 15% (regiony słabiej rozwinięte); - od 20% (Mazowsze).
Budżet programu 120.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}