EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Lato w Teatrze

1.500.000 zł
DOTACJE NA PÓŁKOLONIE LUB KOLONIE TEATRALNE
Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych teatralnych półkolonii lub kolonii, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać teatry i inne samorządowe instytucje kultury a także organizacje pozarządowe. Z możliwości ubiegania się o dotację wykluczone są państwowe instytucje kultury. Wnioskodawcy muszą dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 90%, do 40.000 zł.
Wkład własny: 10%.
Czas trwania projektu: maks. 14 dni, okres wakacji letnich (27.06 – 31.08.2020).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Teatry i inne samorządowe instytucje kultury.
2. Organizacje pozarządowe.
Wnioskodawca musi dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych oraz gwarantować gotowość do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim.
Z możliwości ubiegania się o dotację w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Autorski projekt dwutygodniowych teatralnych półkolonii lub kolonii, którego realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Program jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB.
Wnioskodawca zapewnia finansowy wkład własny – min. 10% wartości projektu.
Wkład własny:
– może obejmować dofinansowanie z innych źródeł,
– własny musi mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.
Termin składania wniosków:
14 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://latowteatrze.pl 
Kontakt:  
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
latowteatrze@instytut-teatralny.pl
tel. 22 501 70 20

Ważne DOTACJE NA PÓŁKOLONIE LUB KOLONIE TEATRALNE
Budżet programu 1.500.000 zł
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}