BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

Granty Ambasady USA

dotacje na współpracę z USA
W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty dotyczące Stanów Zjednoczonych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, szkoły i osoby indywidualne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 25.000 USD (przeciętnie 5.000 – 10.000 USD).
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie grantu.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, media, szkoły i osoby indywidualne.
Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przykładowe działania, które kwalifikują się do finansowania:
– kreatywne i innowacyjne propozycje,
– zaangażowanie młodzieży, edukacja i programy budujące umiejętności przywódcze,
– konferencje, warsztaty, fora, panele dyskusyjne i kursy mistrzowskie dotyczące tematów amerykańskich lub kwestii wspólnych interesów określonych w powyższych celach programu communities,
– zaproszenie amerykańskiego mówcy lub artysty do Polski,
– programy kulturalne, szczególnie te dotyczące młodzieży i ubogich,
– wystawy amerykańskich artystów lub o amerykańskiej tematyce,
– wsparcie radiowe, telewizyjne poszczególnych inicjatyw, promocja w social-media.
Przykładowe działania, które nie kwalifikują się na finansowanie w ramach Programu Grantów:
– opłaty i koszty podróży związane z konferencjami w USA,
– koszty wynagrodzenia,
– wyposażenie biurowe,
– działalność wspomagana innym dofinansowaniem,
– projekty, nacechowane polityką, szczególnie te wspierające lub odnoszące się do konkretnych stronnictw politycznych,
– wymiany,
– programy socjalne,
– projekty wspierające działalność partii politycznych,
– programy wspierające działalność religijną,
– sprawy związane z handlem, fundraising, projekty komercyjne, research naukowy; projekty, których głównym celem jest rozwój własny wnioskodawcy,
– wydatki reprezentacyjne (wyjątek: wydatki związane z coffee breakami i lunchami mogą być sfinansowane – poza alkoholem).
Ambasada USA docenia wnioski, w których uwzględniona jest geograficzna i demograficzna różnorodność Polski, ale także takie, które przewidują międzynarodową współpracę z krajami wschodnioeuropejskimi.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Cele:
1. Bezpieczeństwo: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa. Wyzwania te mogą mieć charakter zagrożeń cyberbezpieczeństwa, dezinformacji, kontrterroryzmu, ochrony granic, kontroli eksportu oraz profileracji, działań przeciwkonarkotykowych oraz ponadnarodowych organizacji przestępczych.
2. Handel oraz energia: projekty, które zwiększają handel bilateralny oraz ilość inwestycji pomiędzy Polską oraz Stanami Zjednoczonymi. Projekty, które promują bardziej bezpieczne, różnorodne i czystsze źródła energii dla Polski i Unii Europejskiej.
3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców; projekty stwarzające narzędzia, umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich przemysłowe wykorzystanie; projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (ang. STEAM – science, technology, engineering, arts and math); projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych.
4. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje.
5. Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce: w związku z przypadającą w roku 2019 setną rocznicą nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w mionionym stuleciu; projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji.
6. Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które:
1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu do komunikatorów cyfrowych;
2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji;
3) uczą sposobów szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych.
Preferowane są projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych partnerów.
Wnioskodawcy ubiegający się o grant muszą najpierw wypełnić formularz w j. angielskim. Formularz znajduje się na stronie: https://bit.ly/2GLlSZy
Wnioskodawcy zakwalifikowani do drugiego etapu są proszeni o przesłanie kompletnego szczegółowego wniosku w ciągu 30 dni.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/
Kontakt:  
grantspoland@state.gov

 


Ważne dotacje na współpracę z USA
Wysokość wsparcia maks. 25.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}