BEZPIECZEŃSTWO, FIRMY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

Granty Ambasady USA

PROJEKTY DOTYCZĄCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty dotyczące Stanów Zjednoczonych, wspierające takie cele jak:
1. Bezpieczeństwo.
2. Handel oraz energia.
3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM.
4. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości.
5. Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce.
6. Wiedza o mediach.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, media oraz osoby fizyczne, których wnioski dotyczą wspieranych obszarów tematycznych. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 25.000 USD.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie grantu.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, media oraz osoby fizyczne, których wnioski dotyczą wspieranych obszarów tematycznych.
Wszyscy wnioskodawcy muszą jednak posiadać status non-profit.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty wspierające takie cele jak:
1. Bezpieczeństwo.
2. Handel oraz energia.
3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM.
4. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości.
5. Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce.
6. Wiedza o mediach.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które:
– odnoszą się do co najmniej jednego z obszarów tematycznych wymienionych powyżej,
– przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami,
– tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi,
– pomagają w lepszym rozumieniu amerykańskiej kultury, historii, wartości i instytucji,
– promują różnorodność i programy włączające mniejszości, m.in. osoby ułomne, imigrantów, mniejszości etniczne i przedstawicieli społeczności LGBTQI+,
– zawierają komponent amerykański (np. prelegenta z USA, aktualną lub planowaną współpracę partnerską z amerykańskimi odpowiednikami, temat nawiązujący do historii USA, społeczeństwa amerykańskiego, itp.),
– ubogacają geograficznie i demograficznie różnorodne grupy uczestników, w tym mieszkańców obszarów wiejskich, mniejszości oraz społeczności zaniedbane pod względem historycznym.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Opis Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce
Kontakt:  
grantspoland@state.gov

Ważne PROJEKTY DOTYCZĄCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Wysokość wsparcia maks. 25.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}