16,1 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Jej cele statutowe  obejmują między innymi wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół a także popularyzowania wiedzy bankowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki, kluby sportowe oraz szkoły i przedszkola.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: ok. 1.000.000 zł / rok.
Wysokość wsparcia: nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł).
Wkład własny: nie określono.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Biblioteki.
3. Kluby sportowe.
4. Szkoły i przedszkola.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Akcje pomocy dzieciom – wyjazdy kolonijne i wycieczki.
2. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Stypendia są nakierowane przede wszystkim na studia związane z ekonomią, prawem i administracją.
3. Zakup komputerów i pomocy dydaktycznych dla szkół wiejskich oraz szkół w małych miasteczkach.
4. Wsparcie finansowe bibliotek wiejskich oraz bibliotek w małych miasteczkach.
5 Działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury.
6. Akcje dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach socjoterapeutycznych.
7. Pomoc rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży niepełnosprawnej.
8. Wsparcie państwowych i rodzinnych domów dziecka, organizacji i stowarzyszeń, szkół wiejskich i przedszkoli, parafii, domów samotnych matek oraz hospicjów.
9. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania bezpośrednio służące ochronie zdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej profilaktyce i rehabilitacji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.
Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:
– oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
– przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
– popularyzowania wiedzy bankowej,
– niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– ochrony środowiska,
– realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
– upowszechniania kultury.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa Fundacji
Kontakt:  
Zarząd Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
T: (22) 524 88 08
email:

 


Ważne FINANSOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH
Wysokość wsparcia nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł).
Budżet programu 1.000.000 zł
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • stypendium
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze