AKTUALNE TEMATY

1,7 mld zł dla innowatorów. W tym 600 mln zł na innowacje na Mazowszu

Obraz Fathromi Ramdlon z Pixabay
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Dzięki nowej inicjatywie Ścieżka dla Mazowsza wsparcie z agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymają również projekty B+R realizowane w województwie mazowieckim. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznacza łącznie 1,7 mld złotych.
– Korzystamy z każdej możliwości i różnych instrumentów – prawnych, podatkowych i finansowych – by skutecznie wspierać polskich przedsiębiorców i naukowców. Ogłaszane przez NCBR konkursy to nie tylko strumień pieniędzy dla innowatorów, w tym dzięki naszym staraniom także 600 mln zł dla przedsiębiorców z samego Mazowsza. To przede wszystkim szansa na realizację ciekawych i ambitnych projektów, które zmieniają na lepsze nasze otoczenie. Innowacyjność, nawet jeśli wydaje nam się abstrakcyjnym pojęciem, oznacza konkretne zmiany w życiu ludzi w różnych dziedzinach, na przykład w zdrowiu, finansach, transporcie czy prowadzeniu biznesu – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
– Wspieranie innowacyjności to jeden z głównych priorytetów polityki spójności. Dotyczy to również finansowania prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. W Programie Inteligentny Rozwój mamy podpisanych ponad 5 tysięcy umów, w ramach których przedsiębiorcy rozwijają i komercjalizują nowe rozwiązania, pomysły i idee. Ogłaszane przez NCBR nowe konkursy są nie tylko elementem innowacyjnego ekosystemu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sięgnąć po kolejną pulę unijnych środków, ale również jednym z narzędzi, pozwalających aby polska gospodarka nadal zmierzała w kierunku modelu inteligentnej gospodarki opartej na wiedzy, kreatywności i współpracy różnych sektorów – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.
Szybkie wsparcie: 600 mln zł na B+R na Mazowszu
Nabór wniosków w nowym konkursie NCBR będzie trwał do 23 września. O wsparcie projektów B+R w Ścieżce dla Mazowsza będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. W konkursie będą mogły wziąć udział również konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej, przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Ścieżka dla Mazowsza jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do Szybkiej Ścieżki, jednak ocenie będzie podlegać w niej mniej kryteriów, co jest kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez NCBR.
– Podejmujemy działania, których celem jest zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i poprawa jakości życia społeczeństwa. Staramy się przy tym nie tylko zapewniać finansowanie nowatorskim projektom, ale zachęcać przedsiębiorców i naukowców do aktywności wszędzie tam, gdzie znajduje się potencjał. Tegoroczne, nowe konkursy NCBR są tego najlepszym przykładem. Będziemy sukcesywnie zwiększać nasze zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnych warunków do tworzenia innowacji w obiecujących dziedzinach i branżach – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Popularny konkurs, atrakcyjne warunki
NCBR ogłosił także kolejny konkurs swojego flagowego programu służącego wsparciu innowacyjnych projektów. O dofinansowanie w Szybkiej Ścieżce, realizowanej w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Budżet tego konkursu to 1,1 mld złotych.
Atrakcyjna formuła i minimum formalności w konkursie przekładają się na ogromne zainteresowanie Szybką Ścieżką – tylko w 2018 roku w 5 konkursach tego programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Program jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju.
Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, który uzyskał dofinansowanie na realizację projektu na terenie województwa mazowieckiego jest firma Adamed. Uzyskała prawie 26 mln zł na opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu.
– NCBR wspierając odważne i nowatorskie projekty B+R zarówno Adamedu, jak i innych przedsiębiorstw, wniósł ogromny wkład w zachodzące w polskiej nauce i gospodarce pozytywne zmiany. Polska gospodarka nieprzerwanie przesuwa punkt ciężkości swojego rozwoju na wiedzę, co przyczynia się do zwiększania jej znaczenia na rynkach międzynarodowych. Adamed, dzięki współpracy z NCBR wspierającej naszą działalność R&D, jest dziś strategicznym partnerem polskiej gospodarki – mówi Paweł Roszczyk, członek zarządu Adamedu.
Podczas konferencji w siedzibie Adamedu poświęconej Ścieżce dla Mazowsza oraz Szybkiej Ścieżce z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina zaprezentowano także inne projekty B+R realizowane w woj. mazowieckim, takie jak:
– opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego (pomidora łowickiego) o pożądanych właściwościach przystosowanej do polskich warunków klimatycznych oraz ulepszonej technologii jego uprawy,
– stworzenie technologii zbliżeniowych płatności mobilnych przeznaczonej dla sprzedawców, agentów rozliczeniowych, instytucji finansowych i konsumentów dysponujących dowolnym urządzeniem mobilnym,
– opracowanie innowacyjnej przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora transportu szynowego stanowiącej energooszczędny system zasilania pojazdów,
– stworzenie rozwiązania do robotyzacji procesów biznesowych opartych o tekst z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i głębokich sieci neuronowych.
Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, które chciałyby skorzystać ze wsparcia NCBR w ramach Szybkiej Ścieżki już niebawem będą mogły ubiegać się o dofinansowanie: nabór wniosków w ogłoszonym właśnie konkursie rozpocznie się 16 września i potrwa do 16 grudnia.
Więcej informacji o konkursach Szybka Ścieżka oraz Ścieżka dla Mazowsza dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), gov.pl/web/nauka

 

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}