AKTUALNE TEMATY

Zorganizuj Mistrzostwa Projektowania Gier!

Obraz 11333328 z Pixabay
Trwa konkurs, którego celem jest wyłonienie organizacji mającej za zadanie przeprowadzenie pilotażowej edycji projektu „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”. W edycji pilotażowej projekt będzie skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy będą podnosić swoje zaawansowane kompetencje cyfrowe w zakresie projektowania gier.
Warsztaty i szkolenia prowadzone przez uznane autorytety z branży gamingowej i wyjazdy edukacyjne dedykowane projektowaniu gier – to tylko niektóre z aktywności, w których młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w najbliższym roku szkolnym.
W pilotażowej edycji weźmie udział 10 drużyn z różnych części Polski, które powalczą w konkursie finałowym o nagrody, jakimi będą wyjazdy do ośrodków o międzynarodowej renomie w projektowaniu gier.
Organizatorzy zapraszają wszystkie organizacje, które mają doświadczenie w nauczaniu młodzieży programowania do złożenia oferty w konkursie. Organizacja, która zostanie wybrana, będzie odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznego projektu.
Termin składania ofert upływa 2 września o godzinie 11:00.
Otwarty konkurs ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029
Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych są częścią wieloletniego „Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 28 maja b.r.
W tym czasie projektem zostanie objętych 5000 uczniów, 5000 studentów oraz 1500 nauczycieli.
Budżet programu to 82,8 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji (MC), www.gov.pl

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}