BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Obraz skeeze z Pixabay
82.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE OSP
Program przewiduje dofinansowanie takich zadań jak:
1. Krzewienie sportu i kultury fizycznej, pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych.
2. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 82.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 5.000 zł w pierwszej turze. Złożenie wniosku o dodatkową dotację jest możliwe w przypadku niewyczerpania środków w ramach pierwszej tury.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych.
2. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Dofinansowanie można przeznaczyć np. na zakup:
– materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych (czujniki, gaśnice, tablice poglądowe, torby R1),
– fantomów do szkoleń z pierwszej pomocy,
– ubrań wyjściowych,
– ubrań dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
– wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych,
– strojów sportowych dla członków strażackich drużyn sportowych,
– instrumentów muzycznych dla orkiestr OSP.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dotacje są przyznawane na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP).
Do otrzymania dotacji niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego/ miejskiego PSP.
W pierwszej turze składania wniosków jedna jednostka OSP może złożyć tylko jeden wniosek.
Termin składania wniosków:
10 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku 
Kontakt:  
Właściwi terytorialnie komendanci powiatowi / miejscy Państwowej Straży Pożarnej

Ważne DOFINANSOWANIE OSP
Wysokość wsparcia 100%, maks. 5.000 zł w pierwszej turze. Złożenie wniosku o dodatkową dotację jest możliwe w przypadku niewyczerpania środków w ramach pierwszej tury.
Budżet programu 82.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}