EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Postaw na Słońce – konkurs badawczy

30.000 zł.
KONKURS NA TEMAT OZE
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 30.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31 maja roku następującego po ogłoszeniu naboru wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Zespół składający się z uczniów (maks. 10 osób) uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) z całej Polski.
W skład każdego zespołu wchodzi również opiekun.
Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja uczniowskiego projektu dotyczącego zastosowania instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Cele:
– upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych;
– przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe konkursu:
1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych.
2. Zaznajomienie społeczeństwa z pojęciem „prosument”, charakteryzującym osobę będącą zarazem producentem i konsumentem energii elektrycznej, wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym.
3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii.
4. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii.
5. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej.
6. Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz dokonywania obliczeń oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.
7. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu..
8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek.
9. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami.
10. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna.
11. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu.
12. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.
Konkurs jest podzielony na 2 etapy. Każdy etap rozpoczyna się zdobyciem wskazanej wiedzy a następnie realizowane są przez uczniów zadania pokazujące praktyczne jej wykorzystanie. Każdy etap kończy się przygotowaniem raportu, w którym uczestnicy sprawozdają organizatorowi wykonane czynności.
ETAP I – ENERGIA SŁOŃCA DLA DOMU:
1. Zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego.
2. Zdobycie wiedzy na temat źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej.
3. Zdobycie wiedzy na temat fotowoltaiki.
4. Pozyskanie do współpracy właścicieli domów jednorodzinnych, zainteresowanych udziałem w projekcie.
5. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych.
6. Obliczenie uciążliwości dla środowiska budynków mieszkalnych – wysokość emisji CO 2  do atmosfery i jej kompensacja.
7. Dobranie wielkości systemu fotowoltaicznego adekwatnego  do zapotrzebowania energetycznego domów mieszkalnych i obliczenie wynikających z tego oszczędności.
8. Spotkanie z właścicielami domów, dla których wykonano obliczenia.
ETAP II – ZARABIAJ NA SŁOŃCU:
1. Promocja OZE i fotowoltaiki w środowisku szkolnym.
2. Wykonanie prezentacji oraz przeprowadzenie apelu szkolnego.
3. Przygotowanie lokalnych kampanii promujących konferencje uczniowskie i możliwości zastosowania w praktyce gospodarstw domowych mikroinstalacji OZE – na przykładzie ogniw fotowoltaicznych.
4. Zorganizowanie konferencji dla społeczności lokalnych promujących energię ze źródeł odnawialnych, a w szczególności z fotowoltaiki, z podkreśleniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych.
Prace konkursowe oceniane są oddzielnie w dwóch kategoriach:
– szkoły podstawowe,
– szkoły ponadpodstawowe.
Nagrody:
– 3 nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie,
– 3 nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie,
– 3 nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap.
Termin składania wniosków:
10 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://postawnaslonce.pl/
Kontakt:  
http://postawnaslonce.pl/kontakt

 


Ważne KONKURS NA TEMAT OZE
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 30.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}