EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Postaw na Słońce – konkurs badawczy

Obraz Myriams-Fotos z Pixabay
30.000 zł.
KONKURS NA TEMAT OZE
Główne cele konkursu to:
1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 30.000 zł.
Czas trwania projektu: do końca maja 2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Zespół składający się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.
Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół, składający się z członków jednej lub wielu klas.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Partnerem głównym konkursu jest Bank Ochrony Środowiska.
Konkurs jest realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji.
Konkurs jest podzielony na 2 etapy:
– Etap I: “Energia słońca” (cel: zdobycie wiedzy).
– Etap II „Zarabiaj na słońcu – promocja instalacji fotowoltaicznych” (cel: wykorzystanie zdobytej wiedzy).
Cele:
1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
Cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych w społeczeństwie.
2. Zaznajomienie społeczeństwa z pojęciem „prosument”, oznaczającym osobę będącą zarazem producentem i konsumentem energii elektrycznej, wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym.
3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii.
4. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii.
5. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej.
6. Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz dokonywania obliczeń oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.
7. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu.
8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek.
9. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami.
10. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna.
11. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.
Zespoły konkursowe realizują następujące zadania:
ETAP I:
1. Budowa zespołu.
2. Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego wszystkich poniższych zagadnień:
– obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka;
– wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze (m. in. smog, zmiany klimatu);
– społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych;
– wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika.
3. Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej oraz referatu na temat fotowoltaiki.
ETAP II:
Zadanie 2.1. OZE dla domu.
Zadanie 2.2. OZE dla szkoły.
Zadanie 2.3. Promocja OZE.
Nagrody (przyznawane uczniom i nauczycielom):
– 3 nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie;
– 3 nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie;
– 3 nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap.
Termin składania wniosków:
7 grudnia 2021 (rejestracja zespołów)
Źródło / Więcej informacji:  
https://postawnaslonce.pl
Kontakt:  
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
T: 507 006 579 (w godz. 10:00-14:00)
postawnaslonce@fundacjabos.pl

Ważne KONKURS NA TEMAT OZE
Budżet programu 30.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}