OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Zielona ławeczka

25.000 zł.
GRANTY NA ZAZIELENIANIE PRZESTRZENI MIEJSKICH
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 25.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 1.950 zł, w tym:
1. Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości – 1.200 zł brutto (bez obiektów mikroretencji),
– 1.500 zł brutto (wraz z obiektami mikroretencji),
2.Nagroda rzeczowa (ławka parkowa) o wartości 450 zł brutto.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30.10 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków (przesyłanie sprawozdań z realizacji).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
Zespół konkursowy składa się z grupy min. 5 osób.
Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy zarządcę terenu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego osiedla) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) ze zbiornikiem na wodę deszczową.
Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Konkurs jest finansowany z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska i jest objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.
Konkurs jest realizowany w formie rywalizacji pomiędzy Zespołami Sąsiedzkimi.
Partnerem konkursu jest Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Cele konkursu:
1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
2. 
Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
Do konkursu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, które został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Zielona Ławeczka.
Wszystkie zespoły, które zarejestrowały się do konkursu i nadesłały zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertem Konkursu tj. architektem krajobrazu SGGW w terminie 7.06 – 30.09.2021 bez względu na to czy zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.
Termin składania wniosków:
6 czerwca 2021 (rejestracja zespołu sąsiedzkiego)
7 czerwca 2021 (przesłanie Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem zarządcy terenu)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.zielonalaweczka.pl
Kontakt:  
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
pn. – pt., godz: 10:00 – 14:00;
T: 507 006 579
laweczka@fundacjabos.pl

 


Ważne GRANTY NA ZAZIELENIANIE PRZESTRZENI MIEJSKICH
Wysokość wsparcia 100%, 1.950 zł, w tym: 1. Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości - 1.200 zł brutto (bez obiektów mikroretencji),  - 1.500 zł brutto (wraz z obiektami mikroretencji),  2.Nagroda rzeczowa (ławka parkowa) o wartości 450 zł brutto.
Budżet programu 25.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}