12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Lekcja:Enter

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli/nauczycielek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
4.147.260 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, 260.000 – 450.000 zł.
Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela = 390 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 7 miesięcy.
Wnioski muszą być złożone nie później niż 7 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.
Planowana data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż 31.10.2023.
Okres kwalifikowalności wynosi 10 dni kalendarzowych po zakończeniu projektu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Placówki doskonalenia nauczycieli.
2. Organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
3. Jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
4. Szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
Jeden wnioskodawca ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie.
Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw. Nabór wniosków jest prowadzony na terenie wszystkich województw.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli/nauczycielek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych).
W projekcie w odniesieniu do realizacji szkoleń obowiązuje podział na 4 grupy przedmiotowe:
1. Edukacja wczesnoszkolna.
2. Przedmioty humanistyczne.
3. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
4. Przedmioty artystyczne.
Opis:
Operatorem projektu jest Fundacja Orange.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC). Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Lekcja:Enter to największy projekt edukacji cyfrowej dla polskich szkół.
Cel: podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) w całej Polsce.
Kompetencje cyfrowe są rozumiane jako zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych.
Termin składania wniosków: 
15 kwietnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków
Kontakt

Temat: GRANTY NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
Wysokość wsparcia: 100%, 260.000 - 450.000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela = 390 zł.
Budżet programu: 4.147.260 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze