26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

Lekcja:Enter

Projekt przewidujące granty na szkolenia dotyczące wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania podczas lekcji przeznaczone dla nauczycieli.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.379.650 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 150.000 – 450.000 zł.
Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela = 550 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 6-12 miesięcy.
Wnioski muszą być złożone nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.
Planowana data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż 28.02.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Placówki doskonalenia nauczycieli.
2. Organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
3. Jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
4. Szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
Jeden wnioskodawca ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie.
Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw.
Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie 13 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Szkolenia dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji (według gotowych scenariuszy zajęć).
Opis:  
Operatorem projektu jest Fundacja Orange.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC) finansowanego ze środków Unii Europejskiej .
Lekcja:Enter to największy projekt edukacji cyfrowej dla polskich szkół.
Cel: podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) w całej Polsce.
Kompetencje cyfrowe są rozumiane jako zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły od 24 stycznia 2022 do wyczerpania liczby nauczycieli pozostających do przeszkolenia (7963 nauczycieli)
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://lekcjaenter.pl/kontakt/skontaktuj-sie-z-nami


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

 

 


Ważne GRANTY NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
Wysokość wsparcia 100%, 150.000 - 450.000 zł.  Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela = 550 zł. 
Budżet programu 4.379.650 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
Poprzedni artykułDrzewo Franciszka
Następny artykułKultura – Interwencje

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze