EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs NBP na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

36.000 zł.
KONKURS DLA MŁODZIEŻY
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (VII-VIII klasa) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Temat konkursu dla obu kategorii wiekowych to: “Dbamy o wartość pieniądza” to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 36.000 zł.
Wysokość wsparcia: W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne:
– I miejsce – 4000 zł,
– II miejsce – 3500 zł,
– III miejsce – 3000 zł,
– wyróżnienie – 1500 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowych w Polsce.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych;
– uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
Temat konkursu dla obu kategorii wiekowych to:
“Dbamy o wartość pieniądza” to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?
Prace konkursowe:
– mają być przygotowane w języku polskim,
– mieć objętość nie mniejszą niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4;
– mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy.
Do prac należy załączyć bibliografię.
Termin składania wniosków:
15 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2019/praca-pisemna/index.html
Kontakt:  
Koordynator konkursu
Kinga Sternik
Departament Edukacji i Wydawnictw
mlodziez@nbp.pl
T: +48 22 185 14 50

Ważne KONKURS DLA MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia w obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne:- I miejsce – 4000 zł,- II miejsce – 3500 zł,- III miejsce – 3000 zł,- wyróżnienie – 1500 zł.
Budżet programu 36.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}