AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

Fundacja PGE

dotacje na projekty społeczności lokalnych
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na takich obszarach jak: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska oraz sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Wkład własny formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wkład własny:
formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby prawne i organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej.
Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom).
Fundacja nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze strategią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA i zgodne ze statutem Fundacji PGE.
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:
– nauka i edukacja,
– lecznictwo i ochrona zdrowia,
– pomoc społeczna,
– działalność ekologiczna i ochrona środowiska,
– sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej.
Cel: wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.
Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni.
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich nadesłania przez pracowników Biura Fundacji i Zarząd Fundacji.
Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5.000 euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:   
https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Filantropia
Kontakt:
 
https://www.gkpge.pl/fundacja/kontakt

 


Ważne dotacje na projekty społeczności lokalnych
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja