AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

Fundacja PGE

dotacje na projekty społeczności lokalnych
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na takich obszarach jak: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska oraz sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Wkład własny formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wkład własny:
formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby prawne i organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej.
Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom).
Fundacja nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze strategią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA i zgodne ze statutem Fundacji PGE.
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:
– nauka i edukacja,
– lecznictwo i ochrona zdrowia,
– pomoc społeczna,
– działalność ekologiczna i ochrona środowiska,
– sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej.
Cel: wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.
Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni.
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich nadesłania przez pracowników Biura Fundacji i Zarząd Fundacji.
Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5.000 euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:   
https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Filantropia
Kontakt:
 
https://www.gkpge.pl/fundacja/kontakt

 


Ważne dotacje na projekty społeczności lokalnych
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}