FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Orzeł innowacji

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH FIRM
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych przez polskie firmy w ubiegłym roku. Podczas oceny wniosku pod uwagę brane są m.in. następujące kryteria merytoryczne: wpływ projektu na efektywność firmy, udział własny działań B+R w pracach nad projektem, wartość kosztów poniesionych w związku z opracowaniem projektu czy też korzyści dla klientów lub użytkowników projektu.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Innowacyjne firmy zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polski
Opis:  
Organizatorem Konkursu jest firma Gremi Media S.A. – wydawca dziennika „Rzeczpospolita”.
Audytorem Konkursu oraz jego Partnerem Merytorycznym jest Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
Partnerem konkursu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Konkurs jest objęty patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Cel: wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów, które pojawiły się na rynku w okresie od 1.01 – 31.12 roku poprzedzającego nabór wniosków.
Kategorie konkursowe:
1. Produkt: produkt z innowacyjnym rozwiązaniem.
2. Usługa: wdrożone innowacje w sektorze usług.
3. Proces produkcyjny: innowacje w procesie produkcji.
4. Marketing: wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się z istotnymi zmianami w projekcie lub konstrukcji produktu, dystrybucji, promocji, bądź strategii cenowej.
5. Sprzedaż: innowacyjne rozwiązania w procesie sprzedaży.
6. Inne: pozostałe wdrożone innowacje.
Podczas oceny wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria merytoryczne:
– wpływ projektu na efektywność firmy,
– udział własny działań B+R w pracach nad projektem,
– wartość kosztów poniesionych w związku z opracowaniem projektu,
– korzyści dla klientów lub użytkowników projektu,
– ewentualnie inne przesłanki świadczące o istotności i innowacyjności projektu..
Kapituła konkursu przyznaje jedną nagrodę główną oraz wyróżnienia w ustalonych przez siebie kategoriach.
Zwycięzca nagrody głównej otrzymuje:
– dyplom,
– tytuł „Orzeł innowacji“,
– prawo do posługiwania się tytułem i logotypem nagrody w celach promocyjnych.
Termin składania wniosków:
30 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://orzelinnowacji.rp.pl
Kontakt:  
https://gremimedia.pl/kontakt.html

Ważne NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH FIRM
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}