BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie

KONKURS DLA MŁODZIEŻY
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Zadaniem uczestników jest realizacja filmu na temat właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz minimalizowania ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Wysokość wsparcia: Nagrody w konkursie:
– I nagroda: 4.500 zł brutto, kamera sportowa, głośniki bezprzewodowe, e-book i słuchawki bezprzewodowe.
– II nagroda: 3.500 zł brutto, smartwatch, głośniki bezprzewodowe, e-book i słuchawki bezprzewodowe.
– III nagroda: 2.000 zł brutto, aparat fotograficzny, , głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe.
– 4 wyróżnienia: głośniki bezprzewodowe.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych i studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym w wieku 15-24 lata.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest realizowany w ramach kampanii wdrożenia Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.
Partnerami kampanii są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
Cele kampanii:
– wyeliminowanie wypadków oraz chorób zawodowych rolników,
– stworzenie lepszych warunków życia i pracy rolników w gospodarstwach rolnych,
– podkreślenie wagi działań prewencyjnych KRUS.
Cele konkursu:
– promowanie wśród młodzieży, a w szczególności wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego,
– popularyzowanie Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej mającej na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.
Zadanie uczestników konkursu: realizacja filmu o długości od 30 sek. do 2 minut na temat co najmniej jednej ze „Złotych Zasad” Wizji Zero, tj.:
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
3. Zdefiniuj cele – stwórz program.
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
7. Daj dobry przykład i motywuj innych.
Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maks. 1 pracę.
Termin składania wniosków:
3 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/
Kontakt:  
wizjazero@krus.gov.pl

Ważne KONKURS DLA MŁODZIEŻY
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}