NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Fundacja Nutricia

dotacje na badania w zakresie zdrowego żywienia
Program wspiera projekty badawcze dotyczące ochrony promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie. Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia Wniosku jest kierownik projektu. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 100.000 złotych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 100.00 zł. (granty promotorskie).
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: grantu badawczy: maks. 2 lata, grant promotorski: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Osoba fizyczna.
2. Grupa osób fizycznych tworząca zespół badawczy.
3. Grupa zespołów badawczych, współrealizująca pakiet projektów lub jeden projekt wieloośrodkowy.
Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia Wniosku jest kierownik projektu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty badawcze dotyczące ochrony promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Nutricia.
Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych nie mogą przekraczać 25% wszystkich kosztów zawartych w projekcie.
Wniosek musi być wypełniony w języku angielskim.
Proces rozpatrywania wniosków trwa ok. 4 miesiące.
Termin składania wniosków:
30 czerwca każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://fundacjanutricia.pl/2019/04/otwarcie-konkursu-grantowego-2019/
Kontakt:  
Anita Laskowska
Specjalista ds. Projektów
anita.laskowska@fundacjanutricia.pl
T: 789 251 648

 


Ważne dotacje na badania w zakresie zdrowego żywienia
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł. (granty promotorskie).
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}