NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Fundacja Nutricia

dotacje na badania w zakresie zdrowego żywienia
Program wspiera projekty badawcze dotyczące ochrony promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie. Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia Wniosku jest kierownik projektu. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 100.000 złotych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 100.00 zł. (granty promotorskie).
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: grantu badawczy: maks. 2 lata, grant promotorski: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Osoba fizyczna.
2. Grupa osób fizycznych tworząca zespół badawczy.
3. Grupa zespołów badawczych, współrealizująca pakiet projektów lub jeden projekt wieloośrodkowy.
Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia Wniosku jest kierownik projektu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty badawcze dotyczące ochrony promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Nutricia.
Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych nie mogą przekraczać 25% wszystkich kosztów zawartych w projekcie.
Wniosek musi być wypełniony w języku angielskim.
Proces rozpatrywania wniosków trwa ok. 4 miesiące.
Termin składania wniosków:
30 czerwca każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://fundacjanutricia.pl/
Kontakt:  
http://fundacjanutricia.pl/kontakt-3/

Ważne dotacje na badania w zakresie zdrowego żywienia
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł. (granty promotorskie).
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja