EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Turnusy Uśmiechu – zimowiska

Obraz Pezibear z Pixabay
ZIMOWISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne, 12-dniowe zimowiska dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nagrodą w konkursie jest udział pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w 12-dniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. W każdej edycji konkursu przyznaje się 3 nagrody.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych.
2. Jednostki samorządu terytorialnego: ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych.
Wnioskodawcy to instytucje opiekujące się stałą grupą dzieci, które nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle w latach 2018 –2020 i/lub nie zostały zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dwunastodniowe zimowisko dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja ING Dzieciom.
Cel: realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe kolonie zimowe dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które:
1) przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtują właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży,
2) przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
3) wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży,
4) promują aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej.
Nagroda w konkursie: udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w 12-dniowych koloniach (zimowisku) i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego (do wygrania są 3 turnusy).
Organizatorzy konkursu zapewniają udział kierownika kolonii (zimowiska).
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/aktualnosci/aktualnosci-home/konkurs-zimowiska-2020
Kontakt:  
Fundacja ING Dzieciom
ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła
fundacja@ingdzieciom.pl
T: +48 338 55 22 83

Ważne ZIMOWISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}