EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

mPotęga

GRANTY NA POPULARYZACJĘ MATEMATYKI
Program finansuje projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły publiczne, uczelnie wyższe, biblioteki publiczne oraz grupy nieformalne.
W ramach konkursu wyznaczono dwie ścieżki grantowe:
– projekty dla uczniów klas 4-6,
– projekty dla uczniów klas 7-8.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%:
min. 2 000 zł – maks. 8 000 zł, 100%:
– projekty dla uczniów klas 4-6: 2.000 – 5.000 zł,
– projekty dla uczniów klas 7-8: 5.000 – 8.000 zł.
+ dodatkowy grant dla projektu, który zwycięży w kategorii „Nagroda publiczności”.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 2-4 miesięcy, 1.09 – 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku).
2. Szkoły publiczne.
3. Uczelnie wyższe.
4. Biblioteki publiczne.
5. Grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli  lub grupa młodzieży) – pod warunkiem zawarcia umowy z partnerem projektu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.
1. Projekty edukacji matematycznej skierowane do uczniów klas 4-6 (2.000 – 5.000 zł dofinansowania), np:
– przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
– zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
– stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
– organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców;
– prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itd.
2. Projekty dla uczniów klas 7-8 (5.000 – 8.000 zł dofinansowania).
Młodzież musi aktywnie brać udział w projekcie. Zespół projektowy musi składać się z lidera (osoby pełnoletniej) oraz co najmniej 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.
Przykłady projektów:
– innowacyjne warsztaty, prezentacje na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
– matematyczne działania angażujące uczniów, takie jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
– filmiki edukacyjne (również kręcone smartfonem);
– blogi o tematyce matematycznej.
Organizatorzy preferują projekty rozszerzające zakres tematów poza program szkolny i pokazujące praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku.
Cele:
– stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej;
– zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe,  metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;
– zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).
Piętnaście najwyżej ocenionych projektów edukacyjnych weźmie udział w „Konkursie o Nagrodę Publiczności”. Zwycięski Projekt edukacyjny otrzyma dodatkowy grant w wysokości 5.000 zł.
Termin składania wniosków:
11 maja 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/
Kontakt:  
Program “mPotęga”
Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
T: 500 791 442
kontakt@mpotega.pl
https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/kontakt/

Ważne GRANTY NA POPULARYZACJĘ MATEMATYKI
Wysokość wsparcia min. 2 000 zł – maks. 8 000 zł, 100%:- projekty dla uczniów klas 4-6: 2.000 - 5.000 zł,- projekty dla uczniów klas 7-8: 5.000 - 8.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}