AKTUALNE TEMATY

Inwestycje samorządów i wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

Fot. gov.pl
Debata nad inwestycjami samorządów, ich rolą w rządowej strategii rozwoju oraz finansowaniem inwestycji – to główny cel warszawskiego spotkania ponad 400 samorządowców z całej Polski. Podczas tegorocznej konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozmawiano o aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie do roku 2030.
Strategicznym partnerem w realizacji działań określonych przez rząd w Narodowym Programie Mieszkaniowym są samorządy. Strategiczną rolę w finansowaniu działań rozwojowych pełni grupa PFR, a w szczególny sposób Bank Gospodarstwa Krajowego – mówił wiceminister Artur Soboń.
Wiceminister podkreślił, że gmina występuje jako pośredni lub bezpośredni beneficjent wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego (w szczególności komunalnego) lub podmiot współpracujący z funduszem inwestycyjnym, jako właściciel spółek zaangażowanych w inwestycję (spółki gminne, w tym TBS) czy strona umowy z inwestorem, wymaganej dla włączenia inwestycji do programu “Mieszkanie na start”.
Większość działań wspierających budownictwo mieszkaniowe oraz poprawę jakości starych budynków opiera się na bezpośrednim zaangażowaniu BGK. Jest w nich instytucją kredytującą, instytucją zarządzającą środkami zasilanych z budżetu państwa funduszy mieszkaniowych (Fundusz Dopłat, Fundusz Termomodernizacji i Remontów) oraz ważnym inwestorem na rynku mieszkaniowym (właścicielem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych).
Paneliści reprezentujący środowisko samorządowe, administrację rządową, BGK oraz PFR Nieruchomości wspólnie zastanowią się nad perspektywami budownictwa mieszkaniowego, w szczególności na wynajem oraz ofercie finansowania, która umożliwia zaspokojenie potrzeb gmin.
Rząd dostosował do oczekiwań samorządów otoczenie regulacyjne rynku najmu. Pojawiła się nowa instytucja umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Ten rodzaj najmu wypełnia lukę między najmem komercyjnym a najmem z mieszkaniowego zasobu gminy (tzw. najem lokali komunalnych) i zachęca podmioty profesjonalnie zajmujące się wynajmowaniem lokali do zawierania tego typu umów.
Budowane przy wsparciu budżetu państwa mieszkania czynszowe oraz inwestycje realizowane we współpracy z gminami mają być bardziej dostępne dla potrzebujących wsparcia mieszkańców.
Gmina może teraz każdy lokal ze swojego zasobu wynająć w ramach najmu socjalnego, co powinno pozwolić na zmniejszenie skali problemów związanych z niedoborem takich lokali. Dla nowych umów, zawieranych po 21 kwietnia 2019 r. gmina będzie mogła nie częściej niż co 2,5 roku zweryfikować dochody i ewentualnie podwyższyć czynsz, gdy nastąpi poprawa sytuacji materialnej najemcy.
Jednocześnie gmina będzie musiała uregulować w uchwałach warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb dla danego rodzaju niepełnosprawności.
Pierwszy dzień konferencji to obrady plenarne, drugi to warsztaty dotyczące możliwości finansowania inwestycji samorządowych w zakresie potrzeb infrastrukturalnych, mieszkaniowych, rozwojowych. W tym roku przypada 95 rocznica powstania BGK. Od chwili powstania BGK realizując swoją misję wspiera samorządy w realizacji zadań i inwestycji.
Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest cyklicznym wydarzeniem w którym biorą udział przedstawiciele samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z całej Polski. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), www.gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}