FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

CHIVAS venture 2020

1.000.000 USD.
KONKURS DLA FIRM MAJĄCYCH POZYTYWNY WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO
Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstw wywierających pozytywny wpływ na społeczeństwo. Wdrażanie konkursu odbywa się w ramach dwóch faz: Faza 1 („Konkurs Lokalny”), podczas której są wyłaniani zwycięzcy spośród państw uczestniczących, w tym z Polski oraz Faza 2 („Konkurs Globalny”), podczas której są wyłaniani współzawodniczący między sobą zwycięzcy i która obejmuje dwa etapy.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 1.000.000 USD.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 USD, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Dowolny podmiot prawny działający na zasadach komercyjnych, który został należycie utworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz:
a) dąży, poprzez swoją działalność biznesową, do wywarcia pozytywnego wpływu lub korzyści dla społeczeństwa lub środowiska, przyczyniając się do co najmniej jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wymienionych pod następującym linkiem: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs oraz
b) którego przychody (w wyłączeniem dotacji, nagród i inwestycji takich jak kredyt i kapitał własny) nie przekroczyły kwoty 1.500.000 USD (lub jej równowartości w walucie lokalnej) w okresie między 1.09.2018 – 1.09.2019.
Zgłoszenia udziału są składane przez założyciela lub pracownika uczestnika, który na dzień 31.10.2019 ukończył 21. rok życia i włada biegle językiem angielskim.
Uczestnicy muszą znajdować się na jednym z poniższych etapów:
1. Etap zalążkowy: oznacza, że produkt znajduje się w fazie prototypu, a działalność z nim związana nie przynosi jeszcze przychodów od klientów/użytkowników.
2. Etap start-upu: oznacza, że Uczestnik posiada działający prototyp lub produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności i jest gotowy albo do wejścia na rynek albo posiada już swoich klientów, a najlepiej – udokumentowane jakiekolwiek osiągnięcia.
3. Etap fazy wzrostu: oznacza, że Uczestnik koncentruje się na skalowaniu już sprawdzonej oferty (tj. posiada znaczną liczbę użytkowników i osiąga już znaczną sprzedaż).
O udział w Konkursie nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, których wyłączna i podstawowa działalność obejmuje marketing lub sprzedaż produktów bądź usług osobom poniżej 18. roku życia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty przedsiębiorstw wywierających pozytywny wpływ na społeczeństwo.
Kryteria oceny uczestników:
1. Możliwości rynkowe i zapotrzebowanie: Wykazuje, że przedsiębiorstwo radzi sobie z jasno określonym i dużym problemem społecznym i/lub środowiskowym, ma duży potencjał rynkowy oraz jasno określonych klientów i beneficjentów docelowych oraz ma świadomość istnienia alternatywnych rozwiązań i konkurentów.
2. Model biznesu i zespół: Przedstawia interesujące rozwiązanie i atrakcyjną ofertę oparte na solidnym modelu biznesowym, który może generować stabilny przychód wywierając wpływ społeczny / środowiskowy. Wykazuje, że przedsiębiorstwo posiada odpowiedni zespół mogący osiągnąć sukces (umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie).
3. Możliwy do zmierzenia wpływ: Wykazuje, że działania przedsiębiorstwa będą prowadzić do pożądanego wpływu społecznego / środowiskowego (Teoria Zmian) o jasnych wskaźnikach oddziaływania, kluczowych wskaźnikach efektywności i celach. Pokazuje, że przedsiębiorstwo zmieni problem w sposób istotny (zmiana transformacyjna, a stopniowa).
4. Potencjał skalowalności: Posiada spójną wizję i przedstawia, że przedsiębiorstwo ma potencjał do skalowania w sposób istotny swojego przychodu oraz wpływu społecznego / środowiskowego.
5. Sprawy finansowe: Przedstawia solidne prognozy rozwoju rynku oraz należycie uzasadnione zgłoszenie o finansowanie dot. Chivas Venture (do USD 750.000), które prawdopodobnie będzie siłą napędową dużego wzrostu pod względem wpływu / przychodu / klientów.
6. Jakość zamiłowania i pasji Przedstawiciela: (tylko na etapach końcowych).
Opis:  
Konkurs „Chivas Venture” ma charakter globalny i jest  organizowany przez firmę Chivas Brothers Limited.
W Polsce Konkurs Lokalny jest prowadzony przez spółkę WYBOROWA S.A.
Cel: wyłonienie przedsiębiorstw wywierających pozytywny wpływ na społeczeństwo.
Wdrażanie konkursu odbywa się w ramach dwóch faz:
a) Faza 1 („Konkurs Lokalny”), podczas której są wyłaniani zwycięzcy spośród państw uczestniczących, w tym z Polski.
b) Faza 2 („Konkurs Globalny”), podczas której są wyłaniani współzawodniczący między sobą zwycięzcy i która obejmuje dwa etapy:
i. Okres Głosowania związany z przydzieleniem środków Funduszu w wysokości USD 100.000 na podstawie wyników głosowania konsumentów; oraz
ii. udział w Konkursie Globalnym Chivas Venture z możliwością wygrania części środków Funduszu w sposób następujący:
– Ćwierćfinały: jurorzy wybiorą do 10 laureatów, którzy wezmą udział w półfinałach. Laureaci, którzy zostaną na tym etapie wyeliminowani otrzymają równy udział z kwoty USD 50.000.
– Półfinały: jurorzy wybiorą 5 kandydatów, którzy wezmą udział w Wielkim Finale. 5 wyeliminowanych półfinalistów otrzyma równy udział z kwoty USD 100.000 (USD 20.000 każdy).
Wielki Finał: kwotę USD 750.000 otrzyma 5 końcowych finalistów wybranych przez jurorów w częściach przez jurorów ustalonych i według ich własnego uznania.
Zwycięzca Finału w Polsce otrzymuje:
a) prawo dla Przedstawiciela do uczestnictwa w Finale „Chivas Venture” planowanym między marcem, a lipcem 2020 w lokalizacji, która zostanie potwierdzona . Nagroda dla Przedstawiciela będzie obejmowała wyłącznie:
i. bilet lotniczy klasą ekonomiczną z Polski do miejsca Finału „Chivas Venture” oraz bilet powrotny klasą ekonomiczną do Polski;
ii. 5 noclegów w hotelu wybranym przez Organizatora;
iii. transfer z lotniska w miejscu przeznaczenia do hotelu jak również niezbędne transfery na imprezy konkursu w czasie tygodnia Finału „Chivas Venture”; oraz
iv. śniadanie, lunch i kolację w tygodniu Finału „Chivas Venture”.
Mogą również pojawić się możliwości mentoringu, które będą oferowane wyłącznie według uznania Lokalnego Organizatora i / lub Globalnego Organizatora.
Termin składania wniosków:
31 października 2019 (zgłoszenia udziału w konkursie lokalnym)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.chivas.com/pl-PL/legal/the-venture-local-terms-and-conditions
Kontakt:  
contactus@chivasregal.com

Ważne KONKURS DLA FIRM MAJĄCYCH POZYTYWNY WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO
Wysokość wsparcia min. 5.000 USD, 100%.
Budżet programu 1.000.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}