AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Fundacja Grupy PKP

dotacje na projekty związane z koleją
Fundacja wspiera projekty związane z koleją. Dofinansowanie ze środków fundacji można uzyskać na projekty dotyczące bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją. Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: do 100%.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne i prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty związane z koleją, w tym w zakresie:
– bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
– promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
– ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
– edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Grupy PKP.
Cel nadrzędny: efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak: – zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności,
– edukacja dzieci i młodzieży,
– przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.
Cele szczegółowe:
– pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
– promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa,
– ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
– wspieranie środowisk związanych z koleją.
Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/
Kontakt:  
http://www.pkp.pl/pl/kontakt-fundacja

Ważne dotacje na projekty związane z koleją
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}