AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Fundacja Grupy PKP

dotacje na projekty związane z koleją
Fundacja wspiera projekty związane z koleją. Dofinansowanie ze środków fundacji można uzyskać na projekty dotyczące bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją. Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: do 100%.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne i prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty związane z koleją, w tym w zakresie:
– bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
– promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
– ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
– edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Grupy PKP.
Cel nadrzędny: efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak: – zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności,
– edukacja dzieci i młodzieży,
– przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.
Cele szczegółowe:
– pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
– promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa,
– ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
– wspieranie środowisk związanych z koleją.
Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/
Kontakt:  
http://www.pkp.pl/pl/kontakt-fundacja

Ważne dotacje na projekty związane z koleją
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}