AKTUALNE TEMATY

Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców konkursu RegioStars 2019

Fot. ec.europa.eu
W konkursie RegioStars wyróżniane są najbardziej oryginalne i innowacyjne przedsięwzięcia realizowane w ramach polityki spójności. W tym roku do konkursu napłynęło 199 zgłoszeń, z których wyłonionych zostało 24 finalistów.
Projekty zostały nagrodzone w ramach pięciu kategorii:
– promowanie transformacji cyfrowej,
– zapewnienie obszarom zielonym i rzekom miejsca w krajobrazie miejskim,
– zwalczanie nierówności i ubóstwa,
– budowanie miast odpornych na zmiany klimatu,
– modernizacja usług zdrowotnych.
Organizatorzy przewidzieli również nagrodę publiczności.
Nagrodę za „Promowanie transformacji cyfrowej” (1. kategoria) otrzymał “Energy Cells GR” – projekt współpracy transgranicznej między Niemcami, Belgią, Francją i Luksemburgiem w zakresie zrównoważonego zużycia energii i innowacyjnej produkcji energii odnawialnej.
CobBauge z Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę w kategorii „Zapewnienie obszarom zielonym i rzekom miejsca w krajobrazie miejskim” (2. kategoria) za opracowanie materiału przeznaczonego do murowania z wykorzystaniem ziemi oraz włókien.
Nagroda za „Zwalczanie nierówności i ubóstwa” (3. kategoria) trafiła do projektu Good Support realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina, czyli platformy internetowej łączącej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego z lokalnymi usługami socjalnymi, która określana jest również jako „Uber oferujący sąsiedzkie usługi opiekuńcze”.
Climate Active Neighborhoods (CAN) – wspólny projekt belgijski, francuski, niemiecki, holenderski i brytyjski otrzymał nagrodę w czwartej kategorii „Budowanie miast odpornych na zmiany klimatu”. Projekt promuje lokalne strategie zwiększania efektywności energetycznej dla gospodarstw domowych w ubogich obszarach miejskich.
Nagroda za „Modernizację usług zdrowotnych” (5. kategoria) została przyznana Akademii Orsi z Belgii za projekt centrum szkoleniowego i specjalistycznego w dziedzinie nowych technik chirurgii małoinwazyjnej i robotycznej.
Nagroda publiczności została przyznana projektowi „CityWalk”, który pomaga miastom regionu Dunaju stać się miejscami bardziej przyjaznymi dla pieszych. Projekt „CityWalk” jest realizowany w ramach programu Interreg Danube.

Źródło: europa.eu

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}