EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Ratuję, nie marnuję

Obraz Katrina_S z Pixabay
9.333,30 zł.
ZAPOBIEGANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
Zadaniem konkursowym jest stworzenie relacji z obchodów Światowego Dnia Żywności (16 października) promującej ideę niemarnowania żywności. W konkursie mogą wziąć udział Szkolne Kluby Niemarnowania Żywności. Kluby mogą być zakładane w placówkach publicznych lub niepublicznych zajmujących się kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym, placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych stanowiących część systemu oświaty, a także przedszkolach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 9.333,30 zł.
Wysokość wsparcia: Laureaci konkursu otrzymują bony płatnicze do zrealizowania w sieci Tesco w wysokości:
– I miejsce: 3000 zł + nagroda gotówkowa w kwocie 333,30 zł brutto, przeznaczona na zapłatę podatku od wygranej,
– II miejsce: bon Tesco o wartości 2000 zł,
– III miejsce: bon Tesco o wartości 1000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział?  
Szkolne Kluby Niemarnowania Żywności (Klub może zostać założony przez nauczyciela również w czasie naboru zgłoszeń konkursowych).
Kluby mogą być zakładane w placówkach publicznych lub niepublicznych zajmujących się kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym, placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych stanowiących część systemu oświaty, a także przedszkolach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
Klub Niemarnowania Żywności tworzy grupa od 3 do maksymalnie 30 uczniów danej szkoły wraz z opiekunem.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest firma Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna działająca na zlecenie firmy Tesco (Polska) Sp. z o.o.
Konkurs jest częścią programu „Od uprawy do potrawy”.
Cele:
– nauka na temat różnorodności produktów spożywczych i prawidłowego przechowywania żywności oraz jej poszanowania;
– poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów zapobiegania marnowania żywności;
– promocja marki „Tesco”.
Program jest skierowany do uczniów klas 0-4 Szkół Podstawowych oraz przedszkoli.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie relacji z obchodów Światowego Dnia Żywności (16 października) promującej ideę niemarnowania żywności.
Pod uwagę należy wziąć takie aspekty jak:
– kreatywność działań i ich niestandardowy charakter,
– wykorzystanie kanałów komunikacji w szkole i dotarcie do szerokiej grupy odbiorców,
– zaangażowanie uczniów oraz walory edukacyjne działań.
Oprócz nagród w postaci bonów płatniczych w każdej z 3 zwycięskich szkół Edukatorzy z Banków Żywności przeprowadzą warsztaty, w trakcie których dzieci będą miały okazję pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie lekcji z wykorzystaniem gry planszowej.
Termin składania wniosków:
15 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.oduprawydopotrawy.pl/program/konkurs-dla-klubow/
Kontakt:  
Sekretariat Programu
ul. Zawojska 36
02-927 Warszawa
T:  508 416 995
kontakt@oduprawydopotrawy.pl

Ważne ZAPOBIEGANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
Wysokość wsparcia Laureaci konkursu otrzymują bony płatnicze do zrealizowania w sieci Tesco w wysokości: - I miejsce: 3000 zł + nagroda gotówkowa w kwocie 333,30 zł brutto, przeznaczona na zapłatę podatku od wygranej, - II miejsce: bon Tesco o wartości 2000 zł, - III miejsce: bon Tesco o wartości 1000 zł.
Budżet programu 9.333,30 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}