EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

30 maja – świętujemy razem

60.000 zł.
wsparcie rodzicielstwa zastępczego
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na organizację lokalnych obchodów “Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.  Wnioski mogą składać rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 60.000 zł.
Wysokość wsparcia: 6.000 zł, maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Rodziny zastępcze.
2. Rodzinne domy dziecka.
3. Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja lokalnych obchodów “Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Ernst&Young.
Cele:
1. Promocja rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych w innowacyjny sposób wykraczający poza standardowe ulotki i plakaty. Organizatorzy zachęcają do kreatywnego podejścia do tematu i poszukiwanie rozwiązań poza schematami.
2. Wewnętrzna integracja środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jak również dzieci w nich umieszczonych.
3. Rozwój kompetencji opiekunów zastępczych w formie szkoleń, cyklów warsztatowych, szkół dla rodziców itp.
Projekty realizowane w ramach konkursu muszą realizować wszystkie trzy cele konkursu.
Na działania integracyjne można przeznaczyć maks. 20% wnioskowanej kwoty.
Organizatorom zależy, aby w ramach organizacji obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi, a rodzicami zastępczymi lub wspierających ich organizacjami pozarządowymi.
Organizacja tradycyjnych obchodów Dnia Dziecka w formie pikników i festynów nie kwalifikuje się do wsparcia.
Koszty niekwalifikowalne:
– koszty już zrealizowanych działań i inwestycji;
– działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie;
– działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieka zastępczą;
– koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz zatrudnienia pracowników.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
23 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja-promocja-rodzicielstwa-zastepczego-2019
Kontakt:  
Fundacja EY
Rondo ONZ 1 , 00-124 Warszawa
Agata Skalec
T: (022) 557 66 93
agata.skalec@pl.ey.com

 


Ważne wsparcie rodzicielstwa zastępczego
Wysokość wsparcia 6.000 zł, maks. 85%.
Budżet programu 60.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja