BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT

Fundacja Lotos

dotacje na projekty lokalne
W ramach programu wspierane są inicjatywy, które wpływają na rozwój infrastruktury i przynoszą korzyści dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie prowadzona jest działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej LOTOS.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: nie określono.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne oraz osoby prawne nie działające dla osiągnięcia zysku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy, które wpływają na rozwój infrastruktury i przynoszą korzyści dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie prowadzona jest działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej LOTOS.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Lotos.
Fundacja koncentruje swoje wsparcie przede wszystkim na trzech kluczowych obszarach, tj.:
– ekologia i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego,
– bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
– wyrównywanie różnic społecznych, z nakierowaniem na dzieci i młodzież m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę.
Fundacja nie angażuje się w projekty utożsamiane z inną marką, o charakterze politycznym, służące jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne, tematycznie nawiązujące do alkoholu, uzależnień i patologii. Termin oczekiwania na decyzję: do trzech miesięcy.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://odpowiedzialny.lotos.pl/
Kontakt:  
http://odpowiedzialny.lotos.pl/1108/c,26/kontakt

 


Ważne dotacje na projekty lokalne
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}