KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Odkryj Swój Skarb

13.000 zł.
PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MAŁYCH I ŚREDNICH MIEJSCOWOŚCI
W ramach konkursu nagradzane są najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej, realizowane na obszarze miejscowości do 30.000 mieszkańców. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, którym nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 13.000 zł.
Wysokość wsparcia: – 3 nagrody x 3.000 zł,
– 2 wyróżnienia x 2.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Wszyscy zainteresowani.
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, którym nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne, a przeprowadzone przez nie działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania miejscem zamieszkania – zarówno w odniesieniu do mieszkańców, jak i osób odwiedzających.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).
„Odkryj Swój Skarb” to konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej.
Cele:
– wypromowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych ukazujących „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce do 30 000 mieszkańców;
– wyłonienie 20 najciekawszych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych, które już się odbyły lub są na zaawansowanym etapie realizacji (od 1.01.2016 do 15.09.2019) prezentujących dziedzictwo społeczno-kulturalne Polski małych i średnich ośrodków.
W ramach konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi:
– lokalnych zabytków,
– lokalnego dziedzictwa,
– twórczości lokalnych artystów,
– lokalnych gwar i dialektów,
– mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
– sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu,
– lokalnych historii rodzinnych, społecznych,
– zwyczajów kulinarnych,
– numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z dziedzictwem,
– odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.
Wyłączone z Konkursu są:
– zadania z dziedziny sportu, uroczystości państwowe, samorządowe i religijne, apele/akademie szkolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy dana inicjatywa jest częścią wyżej wymienionych wydarzeń lub im towarzyszy, ale stanowi osobny projekt;
– inicjatywy edukacyjno-kulturalne, które otrzymały nagrody finansowe w jakichkolwiek konkursach oraz zakwalifikowane wcześniej do organizowanej przez NCK Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, a także finansowane z programów NCK.
Termin składania wniosków:
4 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/odkryj-swoj-skarb-konkurs-najciekawsze-inicjatywy-lokalne#
Kontakt:  
https://www.nck.pl/instytucja/kontakt

Ważne PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MAŁYCH I ŚREDNICH MIEJSCOWOŚCI
Wysokość wsparcia - 3 nagrody x 3.000 zł, - 2 wyróżnienia x 2.000 zł.
Budżet programu 13.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}