BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

©POLAND

dotacje na tłumaczenia literatury polskiej
Program dotacyjny dla wydawców tłumaczeń polskiej literatury. Dofinansowanie można otrzymać na tłumaczenia literatury pięknej, utworów należących do szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej, literatury faktu, utworów historycznych oraz literatury dla dzieci i młodzieży.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: do 100% (50% w przypadku kosztów druku).
Wkład własny: 50% w przypadku kosztów druku.
Czas trwania projektu: do 30 listopada roku następującego po terminie złożenia oferty.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Tłumaczenia polskich książek na inne języki.
Programem objęte są:
– literatura piękna – proza, poezja i dramat;
– utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
– literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
– utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
– literatura dla dzieci i młodzieży;
– komiks.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Książki.
Cel: promocja polskiej literatury na świecie poprzez wsparcie zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.
W ramach programu można sfinansować:
– do 100 % kosztów tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
– do 100 % kosztów zakupu licencji prawnoautorskich;
– do 50% kosztów druku dzieła – wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci oraz komiksów.
Termin składania wniosków:  
31 marca 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
15 listopada 2019
 
Źródło / Więcej informacji:  
https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,program-translatorski-%C2%A9poland,15.html
Kontakt:  
http://www.instytutksiazki.pl/kontakt,o-nas.html

Ważne dotacje na tłumaczenia literatury polskiej
Wysokość wsparcia do 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja