WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z ROSJĄ
Program wspiera projekty ukierunkowane na rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy a także osoby fizyczne.
Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
     
Wysokość wsparcia: do 80%, brak określenia kwot, jednak w praktyce dotacje są przyznawane w wysokości od 1.000 zł do 40.000 zł. Dopuszczalny jest wkład rzeczowy, inne środki finansowe oraz wpłaty uczestników.  
Wkład własny: min. 20%.  
Czas trwania projektu: – początek: nie wcześniej niż dwa miesiące po zakończeniu naboru wniosków,
– zakończenie: do 31 grudnia roku, w którym złożono projekt.
 
Partner zagraniczny: TAK  
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)  
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy, osoby fizyczne.  
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty ukierunkowane przede wszystkim na:
– rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
– prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;
– wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;
– rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.
Wspierane są projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP).
Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz. Nie jest narzucone, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia i w jakiej formie mają być realizowane.
Koszty kwalifikowalne:
– koszty podróży,
– koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia,
– honoraria uczestników przedsięwzięcia,
– wynagrodzenie księgowego i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia,
– koszty administracyjne,
– koszty promocji itp.
Koszty niekwalifikowalne:
– koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia lub po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
– zakup środków trwałych,
– przedsięwzięcia dotyczące podjęcia nauki,
-wyjazdy turystyczne,
– projekty komercyjne,
– prowadzenie szkoły języków obcych,
– działalność wydawnicza oraz wymiana młodzieży i studentów.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie: http://otwartykonkurs.cprdip.pl , a następnie wygenerowany dokument .pdf należy przesłać na adres CPRDiP.
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
Dwóch lub więcej wnioskodawców działających wspólnie może złożyć jeden wniosek wspólny.
 
Termin składania wniosków:  
10 marca 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,zglos_sie.html  
Kontakt:  
Małgorzata Szniak
T: + 48 22 295 00 40
otwartykonkurs@cprdip.pl
http://www.cprdip.pl/kontakt.html
 

 


Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z ROSJĄ
Wysokość wsparcia do 80%, brak określenia kwot, jednak w praktyce dotacje są przyznawane w wysokości od 1.000 zł do 40.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}