SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Dotacje National Endowment for Democracy

50.000.000 USD.
dotacje dla organizacji wspierających demokrację
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:50.000.000 USD.
Wysokość wsparcia:maks. 50.000 USD.
Wkład własny:nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu:maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Lokalne, niezależne organizacje pozarządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty dążące do:
1. Promowania i obrony praw człowieka i praworządności.
2. Wspierania wolności informacji i niezależnych mediów.
3. Wzmocnienia demokratycznych idei i wartości.
4. Promowania odpowiedzialności i przejrzystości.
5. Wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
6. Wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych.
7. Promowania edukacji obywatelskiej.
8. Wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów.
9. Promowania wolności zrzeszania się.
10. Wzmocnienia gospodarki rynkowej.
Opis: 
Organizatorem programu jest National Endowment for Democracy (NED).
NED udziela dotacji dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji.
Termin składania wniosków:
21 grudnia 2018
15 marca 2019

21 czerwca 2019
Więcej informacji: 
http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
Kontakt: 
T: (202) 378-9700
info@ned.org
europeproposals@ned.org


Ważne dotacje dla organizacji wspierających demokrację
Wysokość wsparcia maks. 50.000 USD.
Budżet programu 50.000.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja