13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Teatr Polska

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Celem programu jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych mieszkańcom miejscowości na terenie Polski, w których nie działa teatr instytucjonalny. Program popularyzuje sztukę teatralną, prowadzi działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
1.700.000 zł (edycja 2024).
Wysokość wsparcia:
maks. 90%.
Wkład własny:
min. 10% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu:
– realizacja objazdów: 1 września – 30 listopada 2025;
– okres kwalifikowalności wydatków: od dnia otrzymania środków na konto beneficjenta do 6 grudnia 2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Teatr lub inna samorządowa instytucja kultury albo organizacja pozarządowa posiadająca prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą wnioskodawcy.
Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są państwowe instytucje kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Wystawienie spektakli teatralnych polskich teatrów w miejscowościach, w których nie działa teatr instytucjonalny.
Spektakl musi być pokazany w nie mniej niż w 3, a nie więcej niż 12 miejscowościach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych (państwowych lub samorządowych).
Informacje dodatkowe:
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Cele:
1. Ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny.
2. Propagowanie sztuki teatralnej oraz eliminowanie barier ekonomicznych w dostępie do teatru, zwłaszcza w miejscowościach oddalonych od głównych ośrodków kulturalnych.
Kwalifikacja spektakli odbywa się w 2 etapach:
– I etap: uzyskanie rekomendacji artystycznej od Zespołu Sterującego ds. artystycznych.
– II etap: uzyskanie pozytywnej pod względem organizacyjnym i finansowym oceny wniosku z projektem trasy objazdów przez Zespół Sterujący ds. finansowych Programu, który przyznaje dofinansowanie.
Jeden wnioskodawca może zgłosić jeden spektakl.
Wnioskodawca ma prawo do sprzedaży biletów na pokazy spektakli.
Prognozowany przychód z zadania powinien być przeznaczony na jego realizację i ujęty w preliminarzu kosztów.
Koszty promocji objazdu (np. dokumentacji fotograficznej i filmowej, pracy grafika, zakupu reklam, druku) mogą stanowić nie więcej niż 15% wnioskowanej kwoty.
Termin składania wniosków: 
Przewidywany termin składania wniosków:
17 marca 2025
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu
Kontakt:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Koordynator Programu Teatr Polska
Maja Raczyńska  
T: (+48) 730 121 413
email:

Temat: GRANTY NA POPULARYZACJĘ TEATRU
Wysokość wsparcia: maks. 90%.
Budżet naboru wniosków: 1.700.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Dom kultury
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze