KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Teatr Polska

Obraz Mauricio Keller Keller z Pixabay
1.700.000 zł.
POPULARYZACJA TEATRU
Celem programu jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych mieszkańcom miejscowości na terenie Polski, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną, prowadzi działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.700.000 zł.
Wysokość wsparcia: dofinansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe.
Wkład własny: nieokreślony lecz premiowany podczas oceny wniosku.
Czas trwania projektu: 1.09-30.11 roku, w którym ogłoszono nabór.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Teatr lub inna samorządowa instytucja kultury albo organizacja pozarządowa posiadająca prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą Wnioskodawcy.
Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są państwowe instytucje kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wystawienie spektakli teatralnych polskich teatrów w miejscowościach, w których nie działa teatr instytucjonalny.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Cel: ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny.
Kwalifikacja spektakli odbywa się w 2 etapach:
– I etap: uzyskanie rekomendacji artystycznej od Komisji Artystycznej Programu,
– II etap: ocena przez Komitet Organizacyjny Programu wiarygodności organizacyjnej i finansowej projektów objazdów spektakli zarekomendowanych.
Jeden wnioskodawca może zgłosić jeden spektakl.
Wnioskodawca nie może zgłosić spektaklu, który był zgłaszany w poprzednich edycjach Programu.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2020 (I etap konkursu)
29 maja 2020 (II etap konkursu)
Źródło / Więcej informacji:  
https://teatrpolska.pl
Kontakt:  
Maja Raczyńska-Kaczmarek
T: (+48) 730 121 413
polska@instytut-teatralny.pl

Ważne POPULARYZACJA TEATRU
Wysokość wsparcia dofinansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe.
Budżet programu 1.700.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}