KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Młoda Polska

STYPENDIA DLA MŁODYCH ARTYSTÓW
Wnioski o stypendium mogą składać młodzi artyści do 35 roku życia, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia. Stypendia są przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 50.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: cały rok kalendarzowy następujący po roku ogłoszenia naboru wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne:
– zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
– będące polskimi obywatelami,
– urodzone nie wcześniej niż w 1984 roku.
O stypendium nie może ubiegać się osoba, która:
– aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKiDN,
– realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKiDN – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
– została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKiDN, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w imieniu którego czynności prowadzi Narodowe Centrum Kultury.
Stypendia są przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.
Stypendia nie są przyznawane na opłacenie studiów w Polsce.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
31 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci-/konkurs-o-stypendia-na-rok-2020
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
T: (22) 350 95 32
arakowska@nck.pl

Ważne STYPENDIA DLA MŁODYCH ARTYSTÓW
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 50.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}