KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Młoda Polska

Źródło: Narodowe Centrum Kultury, nck.pl.
STYPENDIA DLA MŁODYCH ARTYSTÓW I KRYTYKÓW
Wnioski o stypendium mogą składać młodzi artyści do 35 roku życia, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia. Stypendia są przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 50.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: cały rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ przesłanie podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku oraz portfolio na pendrive lub płycie CD).
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne:
– zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
– będące polskimi obywatelami,
– urodzone nie wcześniej niż w 1986 roku.
O stypendium nie może ubiegać się osoba, która:
1. Aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKDNiS,
2. Realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKDNiS– przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
3. Została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKDNiS, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS), w imieniu którego czynności prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK).
Stypendia nie są przyznawane na opłacenie studiów w Polsce.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
2 listopada 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
T: (22) 210 0 122
arakowska@nck.pl

Ważne STYPENDIA DLA MŁODYCH ARTYSTÓW I KRYTYKÓW
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 50.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}