EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Gaude Po­lo­nia

Obraz Free-Photos z Pixabay
stypendia w Polsce dla artystów z Europy Wschodniej
Program jest przeznaczony dla twórców w wieku do 40. lat posiadających obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej. Wsparcie można otrzymać na półroczny pobyt w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 3.500 zł/miesięcznie + 6.250 zł jednorazowo (na zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1 luty – 31 lipca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków (6 miesięcy).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Twórcy posiadający obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej.
Warunki udziału w konkursie:
– obywatelstwo Białorusi, Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy,
– wiek do 40. roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45. roku życia),
– wykształcenie wyższe,
– dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie,
– projekt stypendialny.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Półroczny pobyt w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.
Dofinansowaniu podlegają projekty z następujących dziedzin: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.
Stypendyści muszą legitymować się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.
Termin składania wniosków:
15 października każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia 
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/konkurs-o-stypendia-z-programu-bdquogaude-poloniardquo-na-2020-rok-2889.php
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
T: +48 22 350 95 30
bberdychowska@nck.pl

 


Ważne stypendia w Polsce dla artystów z Europy Wschodniej
Wysokość wsparcia 3.500 zł/miesięcznie + 6.250 zł jednorazowo (na zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego).
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}