EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Gaude Po­lo­nia

Obraz Free-Photos z Pixabay
STYPENDIA W POLSCE DLA ARTYSTÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ
Program jest przeznaczony dla twórców w wieku do 40. lat posiadających obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej. Wsparcie można otrzymać na półroczny pobyt w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 3.750 zł/miesięcznie + 6.250 zł jednorazowo (na zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1 luty – 31 lipca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków (6 miesięcy).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Twórcy posiadający obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej.
Warunki udziału w konkursie:
– obywatelstwo Białorusi, Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy,
– wiek do 40. roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45. roku życia),
– wykształcenie wyższe,
– dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie,
– projekt stypendialny.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Półroczny pobyt w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.
Dofinansowaniu podlegają projekty z następujących dziedzin: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.
Stypendyści muszą legitymować się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.
Termin składania wniosków:
15 października każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia 
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/konkurs-o-stypendia-z-programu-bdquogaude-poloniardquo-na-2020-rok-2889.php
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
T: +48 22 350 95 30
bberdychowska@nck.pl

 


Ważne STYPENDIA W POLSCE DLA ARTYSTÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ
Wysokość wsparcia 3.750 zł/miesięcznie + 6.250 zł jednorazowo (na zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego).
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}