EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Praktykuj w kulturze

STAŻE DLA MŁODYCH W INSTYTUCJACH KULTURY
W programie stażowym mogą wziąć udział studenci do 30 roku życia odbywający studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą. Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

Rodzaj wsparcia: DARMOWY STAŻ
Czas trwania projektu: czas realizacji stażu: od 160 godzin do 320 godzin.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
– student trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwenci tych studiów;
– wiek do 30. roku życia;
– bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi;
– spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Odbycie stażu w instytucji kultury.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.
Każdego roku organizowane są 3 edycje projektu „Praktykuj w kulturze”:
1. Wiosenna.
2. Letnia.
3. Jesienno-Zimowa.
Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.
Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie.
W przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania praktykanci samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania praktykantów.
Termin składania wniosków:
EDYCJA WIOSENNA:
25 lutego – 8 marca 2020 (nabór uzupełniający dla praktykantów
EDYCJA LETNIA:
18 – 31 maja 2020 (nabór dla instytucji)
2-14 czerwca 2020 (nabór dla praktykantów)
16-28 czerwca 2020 (nabór uzupełniający dla praktykantów)

EDYCJA ZIMOWA:
21 września – 4 października 2020 (nabór dla instytucji)
6-18 października 2020 (nabór dla praktykantów)
20-31 października 2020 (nabór uzupełniający dla praktykantów
)

Źródło / Więcej informacji:  
https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/praktykuj-w-kulturze-edycja-wiosenna-2020-nabor-dla-instytucji
Kontakt:  
Katarzyna Gulej
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji
T: +48 22 350 95 39

Ważne STAŻE DLA MŁODYCH W INSTYTUCJACH KULTURY
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}