KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Zaproś nas do siebie

Źródło: Narodowe Centrum Kultury, nck.pl.
PROFESJONALIZACJA INSTYTUCJI KULTURY
Projekt profesjonalizacyjny wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury. Wsparcie udzielane jest poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział w wydarzeniach realizowanych przez organizatorów.

Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Domy, ośrodki lub centra kultury, posiadające status samorządowej instytucji kultury, wpisane do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów oraz placówek oświatowych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Instytucje zgłaszające się do udziału w projekcie otrzymują wsparcie w zakresie:
1. Wzmocnienia kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole.
2. Wzmocnienia kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania.
3. Rozwoju oferty programowej instytucji na 2022 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.
Opis:  
“Zaproś nas do siebie!” to projekt szkoleniowy wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury.
Organizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.
Projekt zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.
Udział partnera w projekcie nie wymaga zapewnienia finansowego wkładu własnego.
Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 28 instytucji.
W ramach naboru zostanie wybranych 14 ośrodków, które otrzymają wsparcie.
Termin składania wniosków:
15 marca 2021 (I etap zgłoszeń)
6-16 kwietnia 2021 (II etap zgłoszeń – rozmowy on-line)
Źródło / Więcej informacji:  
https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/zapros-nas-do-siebie-nabor-2021
Kontakt:  
Koordynatorki projektu:
Karolina Michalska
Zastępca Kierownika Działu Szkoleń i Profesjonalizacji (Zaproś nas do siebie!)
T: +48 22 350 95 38
kmichalska@nck.pl
Paulina Kobza
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji (Ogólnopolska Giełda Projektów, Zaproś nas do siebie!)
T: +48 22 350 95 40
pkobza@nck.pl

Ważne PROFESJONALIZACJA INSTYTUCJI KULTURY
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}