KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Granty National Geographic

dotacje dla międzynarodowych projektów badawczych
Program przewiduje wsparcie finansowe dla ważnych i przekraczających granice projektów badawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać badacze z całego świata. Wkład własny, co do zasady nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach trzech ścieżek grantowych.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 30.000 USD.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu: co do zasady 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Badacze z całego świata.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Odważne i przekraczające granice projekty badawcze.
Opis:  
Organizatorem programu jest National Geographic Society.
Nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach:
– Early Career Grant – konkurs adresowany do początkujących naukowców, którzy muszą posiadać pewne doświadczenie w prowadzeniu badań. Aplikacja rozpatrywana jest w ciągu 2 miesięcy. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 5 000 dolarów. Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.
– Standard Grant – konkurs dla badaczy, którzy mają już udokumentowane wcześniejsze badania. Do konkursu nie powinno się zgłaszać pilnych projektów. Procedura oceny trwa ok. 6 miesięcy. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 30.000 dolarów.
– Expedited Grant – konkurs na pilne wsparcie, które związane jest z wyjątkowymi okolicznościami (np. zagrożenie rozbiórką). Projekt rozpoczyna się. ok 1 miesiąca od złożenia wniosku. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 15.000 dolarów. Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.
Wnioski składane są w języku angielskim.
Termin składania wniosków:
10 lipca 2019
9 października 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
9 stycznia 2020
10 kwietnia 2020

 
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply/
Kontakt:  
The National Geographic Society
Grant Programs
1145 17th Street NW
Washington, DC 20036
cre@ngs.org

Ważne dotacje dla międzynarodowych projektów badawczych
Wysokość wsparcia maks. 30.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}