KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Granty National Geographic

dotacje dla międzynarodowych projektów badawczych
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 30.000 USD.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu: co do zasady 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Badacze z całego świata.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Odważne i przekraczające granice projekty badawcze.
Opis:  
Organizatorem programu jest National Geographic Society.
Nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach:
– Early Career Grant – konkurs adresowany do początkujących naukowców, którzy muszą posiadać pewne doświadczenie w prowadzeniu badań. Aplikacja rozpatrywana jest w ciągu 2 miesięcy. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 5 000 dolarów. Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.
– Standard Grant – konkurs dla badaczy, którzy mają już udokumentowane wcześniejsze badania. Do konkursu nie powinno się zgłaszać pilnych projektów. Procedura oceny trwa ok. 6 miesięcy. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 30 000 dolarów. Obowiązuje data składania wniosku 1 kwietnia 2017 r.
– Expedited Grant – konkurs na pilne wsparcie, które związane jest z wyjątkowymi okolicznościami (np. zagrożenie rozbiórką). Projekt rozpoczyna się. ok 1 miesiąca od złożenia wniosku. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 15 000 dolarów. Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.
Wnioski składane są w języku angielskim.
Termin składania wniosków:
9 stycznia 2019
10 kwietnia 2019
10 lipca 2019
9 października 2019

Więcej informacji:  
https://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply/
Kontakt:  
The National Geographic Society
Grant Programs
1145 17th Street NW
Washington, DC 20036
cre@ngs.org

Ważne dotacje dla międzynarodowych projektów badawczych
Wysokość wsparcia maks. 30.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja