EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LIDER

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay
100.000.000 zł.
DOTACJE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 1.500.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: maks. 36 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie do 48 miesięcy).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Doktoranci – nauczyciele akademiccy nie posiadający stopnia doktora.
2. Osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Osoby posiadające stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami), jednocześnie zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Prowadzenie badań aplikacyjnych oraz badań rozwojowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców.
Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Termin składania wniosków:
16 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34381&L=214
Kontakt:  
lider@ncbr.gov.pl

Ważne DOTACJE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Wysokość wsparcia maks. 1.500.000 zł, 100%.
Budżet programu 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}