EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Artystyczna Podróż Hestii

WSPARCIE DLA MŁODYCH ARTYSTÓW
Jednym z głównych celów konkursu jest inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych a także wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca status studenta III, IV lub V roku uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego. uczelni wyższej w Polsce.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca status studenta III, IV lub V roku uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego uczelni wyższej w Polsce.
Uczestnicy Konkursu muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im realizację rezydencji zagranicznej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.
Cele konkursu:.
1. Inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.
2. Wsparcie w zaistnieniu młodych artystów w polskim i międzynarodowym obiegu sztuki.
3. Upowszechnianie w środowisku artystycznym i biznesowym idei promocji młodych artystów
i wspierania edukacji artystycznej poprzez organizowanie przy okazji Konkursu wykładów, spotkań i dyskusji z przedstawicielami świata sztuki i biznesu.
Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance.
Nagrodą w konkursie jest wsparcie w zaistnieniu młodych artystów na polskim i międzynarodowym obiegu sztuki poprzez:
– organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Nowym Jorku (Residency Unlimited) dla Laureata Nagrody Głównej;
– organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej w Wilnie (Rupert’s Residency Programme) dla Laureata Nagrody Drugiej;
– zorganizowanie w Warszawie wystawy zbiorowej dla finalistów Konkursu wraz
z umieszczeniem prac w katalogu wystawy.
Termin składania wniosków:
3 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
https://zgloszenie.artystycznapodrozhestii.pl/Konkurs2020
Kontakt:  
konkurs@fundacjaaph.pl

Ważne WSPARCIE DLA MŁODYCH ARTYSTÓW
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}