EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Monografie

wsparcie dla badaczy - humanistów
Program przewiduje dotacje na wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Prace konkursowe muszą cechować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy oraz interesującym i szerokim ujęciem tematu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Autor danej pracy.
Nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wydanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Cel programu: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, charakteryzujących się:
a) wysokim poziomem naukowym,
b) odkrywczością założeń i wagą wyników,
c) oryginalnością ujęcia,
d) integralnością tematyki i formy,
e) interesującym i szerokim ujęciem tematu.
Koszt wydania Pracy zatwierdza Zarząd Fundacji na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów przedstawionej przez wydawnictwo.
Termin składania wniosków:
11 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
Kontakt:  
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
dr Karolina Marcinkowska
Koordynator programu
tel.: 22 311 84 31
karolina.marcinkowska@fnp.org.pl

 


Ważne wsparcie dla badaczy - humanistów
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja