EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Monografie

wsparcie dla badaczy - humanistów
Program przewiduje dotacje na wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Prace konkursowe muszą cechować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy oraz interesującym i szerokim ujęciem tematu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Autor danej pracy.
Nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wydanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Cel programu: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, charakteryzujących się:
a) wysokim poziomem naukowym,
b) odkrywczością założeń i wagą wyników,
c) oryginalnością ujęcia,
d) integralnością tematyki i formy,
e) interesującym i szerokim ujęciem tematu.
Koszt wydania Pracy zatwierdza Zarząd Fundacji na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów przedstawionej przez wydawnictwo.
Termin składania wniosków:
27 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
Kontakt:  
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
dr Karolina Marcinkowska
Koordynator programu
tel.: 22 311 84 31
karolina.marcinkowska@fnp.org.pl

 


Ważne wsparcie dla badaczy - humanistów
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}