KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Stypendium im. Leopolda Ungera

STYPENDIA DLA MŁODYCH DZIENNIKARZY
W ramach konkursu przewidziano wsparcie dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia. Stypendium w formie pieniężnej wynosi 5 tysięcy złotych i jest przeznaczone dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
Młodzi dziennikarze i adepci dziennikarstwa – studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki.
2. Stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli.
3. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie.
4. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie.
5. Stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Środki na sfinansowanie Stypendium, zwane dalej „Fundusz Stypendium”, pochodzą z darowizny przekazanej przez rodzinę Patrona, Creative Project Foundation oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich na rzecz UMCS.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia każdego roku realizacji programu  
Źródło  /Więcej informacji:  
https://www.umcs.pl/pl/stypendium-leopolda-ungera.htm
Kontakt:  
Zakład Dziennikarstwa Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin
dr Justyna Maguś
Sekretarz Kapituły Stypendium
T: 81 537 60 10
stypendium.unger@umcs.lublin.pl

Ważne STYPENDIA DLA MŁODYCH DZIENNIKARZY
Wysokość wsparcia maks. 5.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}