EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka

stypendia dla ubogich maturzystów
Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. O stypendia mogą wnioskować uczniowie, którzy: zdają maturę w danym roku szkolnym, zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych, pochodzą z niezamożnych rodzin oraz legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 500 – 700 zł miesięcznie.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Uczniowie, którzy:
– zdają maturę w danym roku szkolnym;
– zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
– pochodzą z niezamożnych rodzin;
– legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej) i/lub szczególnym zaangażowaniem naukowym i/lub sportowym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Fundusz oferuje:
– stypendia „rekrutacyjne” (do 600 zł) przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia;
-stypendia na pierwszy rok studiów (700 zł miesięcznie) wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
– możliwość ubiegania się o stypendia na II i III rok.
Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych.
Termin składania wniosków:
1 czerwca każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla
Kontakt:  
Fundacja Batorego
Agnieszka Zowczak
T: 22 536 02 09
rozwinskrzydla@batory.org.pl

 


Ważne stypendia dla ubogich maturzystów
Wysokość wsparcia 500 - 700 zł miesięcznie.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium