EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Młody Wynalazca

nagrody dla młodych wynalazców
Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie wynalazków opracowanych przez młodych twórców oraz promocja kreatywności wśród młodzieży. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które nie ukończyły 25 roku życia.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, które nie ukończyły 25 roku życia.
Opis:  
Organizatorami konkursu są: Fundacja Haller Pro Inventio oraz Firma Eurobusiness-Haller.
Cele:
– promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz kreatywności wśród młodzieży;
– wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:
Miejsce I:
– Dyplom, nagrody rzeczowe,
– Prezentacja wynalazku na wybranych przez Fundację Światowych Targach Wynalazczości organizowanych za granicą,
– Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG, Katowice.
Miejsce II i III:
– Dyplom, nagrody rzeczowe,
– Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG, Katowice.
Wyróżnienia:
– Dyplom,
– Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG, Katowice.
Przedmiotem oceny są m.in. następujące kryteria:
– wynalazek, wzór przemysłowy, produkt przemysłowy,
– pomysł, nowa koncepcja,
– nowatorskie rozwiązanie techniczne,
– nowe rozwiązanie zastosowane w zarządzaniu, w handlu, usługach, komunikacji i transporcie, nauczaniu itd.,
– nowa koncepcja,
– nowatorski program edukacyjny,
– innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce,
– inne dokonanie innowacyjne.
Termin składania wniosków:
15 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.fundacja.haller.pl/pl/fundacja/konkursy-wynalazczosci/mlody-wynalazca/o-konkursie.html
Kontakt:  
Fundacja Haller Pro Inventio
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
T: 032 203 71 02; +48 602 738 130

 


Ważne nagrody dla młodych wynalazców
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda